Vluchtelingenhulp   

Aangemaakt door :

Kim van Rossum

Locatie:

Lesbos, Greece

Soms ontmoet je mensen in je leven die je enorm inspireren. Zo was dat bij mij het geval toen ik een tropenarts ontmoette. Zij werkt bij Artsen Zonder Grenzen en heeft mij allerlei verhalen verteld. Bijvoorbeeld toen ze in Kongo in het Ebolagebied zat of bootvluchtelingen heeft geholpen op de Middellandse Zee. Door haar kreeg ik het verlangen ook te helpen, maar ik wist nog niet hoe. Op dat moment was wel al een zaadje geplant.


Enkele jaren geleden had ik een psychisch zware periode in mijn leven. Ik heb allerlei manieren geprobeerd om hier mee om te gaan. Uiteindelijk was het yoga dat de doorslag heeft gegeven om er weer bovenop te komen. Yoga heeft mij geleerd weer te voelen, mijzelf weer terug te vinden, en heb ik zowel mentale als fysieke kracht teruggekregen.

Onder de indruk van het effect van yoga, voelde ik de behoefte om anderen dit effect ook te laten zien of beter gezegd: te laten voelen. Ik heb in een ashram in India een opleiding tot yogadocente gevolgd en sinds 2018 geef ik yogales in mijn woonplaats, het eiland Texel. Het doet me goed om mensen na een paar lessen al te zien opleven en herstellen van diverse klachten. Dit geeft me onwijs veel energie. 


En toen kwam ik nog een bijzondere vrouw tegen. Zij heeft een half jaar als coördinator gewerkt in het vluchtelingenkamp Moria op het eiland Lesbos in Griekenland. Wat ze vertelde heeft mij enorm aangegrepen. De omstandigheden in dit kamp zijn bedroevend slecht: het is overbevolkt, sommigen moeten langer dan een jaar in een tent leven, de basisvoorzieningen zijn er wel maar voor groepen zoals vrouwen en kinderen niet te gebruiken omdat het onveilig is. Laat staan dat je er een normale maaltijd kunt nuttigen.

Een heel bijzonder Grieks stel genaamd Nikos en Katerina die een restaurant runnen in een naburig dorp, zijn hier op ingesprongen. Ze hebben enkele vluchtelingen aangeboden gratis bij hun te komen eten. Zij zijn in de loop van tijd steeds meer gaan doen voor de vluchtelingen. Inmiddels hebben ze enkele huizen ingericht met goede voorzieningen waar ze ook activiteiten organiseren zoals kookworkshops, zwemmen of gewoon even relaxen en gebruik maken van internet. Elke dag halen ze tientallen vluchtelingen op uit het kamp, en brengen ze later weer terug. Omdat vluchtelingen telkens zeiden dat ze zich hier even thuis konden voelen, is de plaats gedoopt als Home (inmiddels heet het Home for all: https://homeforall.eu/).


Het verhaal van dit stel heeft mij heel erg aangesproken en vroeg mij direct af of ik hier ook iets kon bijdragen. Toen kwam ik op het idee dat ik allicht iets kon doen met mijn talent en passie voor yoga. Misschien kan ik de vluchtelingen yogales geven! Na overleg met de organisatie bleek dit perfect geschikt. Naast het geven van yogalessen zal ik ook moeten meehelpen met het vervoer van/naar het kamp, eten bereiden, serveren, etc. en natuurlijk met de vluchtelingen contact maken en ze even welkom laten voelen.


Ik heb besloten er voor te gaan en Nikos en Katerina echt te gaan helpen!

Ze vragen mij ten eerste een donatie te doen van 600 euro, voor mijn kost en inwoning maar ook voor de vluchtelingen te doneren. Daarnaast kosten de vliegtickets ongeveer 400 euro. 

Wil je me ondersteunen om deze kosten behapbaar te maken?

Alle kleine beetjes helpen.


Misschien kan ik met dit verhaal inspireren om ook actie te ondernemen en hoop ik te herinneren dat het vluchtelingenprobleem nog steeds actueel is. 


Een quote van Nikos en Katerina die me is bijgebleven:

“If you can help just do it, nothing else”--------------------------------------------


There are those memorable moments in your life when you meet someone that truly inspire you. For me this was the case when I met a tropical doctor who works at Doctors Without Borders. She told me all kinds of stories about her work. For example during the Ebola outbreak in Congo or helping refugees on boats intercepted on the Mediterranean Sea. Because of her I started feeling an urge to help people who are in great need. At that time I didn’t know how but the seed was planted.


A few years back I was having a hard time coping with some mental challenges in my life. I have tried several ways to deal with this. In the end it was yoga that played a decisive role to get fully recovered. Yoga remembered me how to use my senses, guided me to find out who I really am and finally gave back my mental and physical strength. Amazed by these strong effects I immediately felt the need to let other see, or better: feel the same effect. To put it into action I have attended a yoga teacher training in an ashram in India. After returning home on the island of Texel I started teaching yoga. It is delightful to see people opening up and looking more radiant after every lesson. It gives me a great deal of energy.


Then another really special person entered my life. She spent half a year as a coordinator in the refugee camp called Moria on the Greek island of Lesbos. What she told me has been on my mind ever since. The conditions in this camp are terrible: it’s overcrowded, some people have to wait in this camp for more than a year, basic services are available but groups like women and children can’t use them because it’s unsafe. Let alone that you can eat a decent meal. A very special Greek couple called Nikos and Katerina who are running a restaurant in a nearby village have jumped in. They started offering free meals to some refugees. One thing led to another and now they have 4 different facilities and are also offering activities like cooking workshop, swimming or just relaxing and using the internet. Every day they are picking up a few vans with refugees from the camp and bringing them back at the end of the day. Because the refugees keep saying that finally they had a short moment feeling like they were home, the have named the place Home. It is now called Home for all: https://homeforall.eu/.


The story of this lovely couple really appealed to me and asked myself if I could contribute something to their organization. The idea came to mind that I could use my talent and passion for yoga here: maybe I can teach yoga to the refugees! Through the former coordinator I have contacted them and asked if this was possible. They thought it was a wonderful idea. Next to teaching yoga I will also have to help transporting the refugees from the camp, preparing dinner, serving, etc. and of course making contact with the refugees to make them feel welcome.


I have decided to really go for it and help Nikos and Katerina!

The have asked me to make a donation of 600 euro which will include my room and board but also help for the refugees themselves. Furthermore the flight tickets will cost around 400 euro.

Would you like to support me and make this effort a bit more affordable?

Every little bit counts!


Hopefully with this project I can inspire you to start one of your own. And I hope to remind everyone that the refugee crisis is still going on.


To conclude, a quote of Nikos and Katerina that stuck with me:

“If you can help just do it, nothing else”


Eind september vertrek ik naar het Griekse eiland Lesbos. Ik ben van plan daar twee weken te blijven om yoga te onderwijzen aan vluchtelingen. Hiermee hoop ik een kort moment van rust en ontspanning te brengen in het chaotische leven dat deze mensen nu leven. En hopelijk kunnen ze wat stress loslaten.
€ 1.300 van € 1.000
130% gefinancierd
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.