Educatie   

Aangemaakt door :

YFU Bulgaria

Locatie:

Sofia, Bulgarije

Много от вас познават богатството на междукултурния обмен. Помогнете ни да продължим да изпращаме български ученици на обмен по целия свят!

Пандемията от COVID-19 доведе до преждевременно прекратяване на годината на обмен за всички YFU ученици по света, а последвалия финансов срив наложи закриването на организации с дълбоки корени като YFU Нидерландия. Нашата организация, YFU България, също е изправена пред значими финансови затруднения, които могат да бъдат преодолени единствено с ваша помощ. Въпреки че тази година имахме два пъти повече кандидати от предишната, епидемиологичната обстановка доведе до множество канселирани кандидатури. Повечето ученици, които ще заминат тази година имат отпуснати стипендии. YFU се посвещава на това да им осигури годината на обмен, въпреки това разходите в следствие на COVID-19 са непредвидени и извън нашия бюджет. Обръщаме се към вас с молба за помощ. И най-важното, бъдете здрави и сплотени. 

€ 0 van € 15.000
0% gefinancierd

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.