Kunst & cultuur   

Aangemaakt door :

AstaroTheatro

Locatie:

Amsterdam, Netherlands

In La Muntagna

"Bergen zijn de bakermat van de helden"

Hoe een lied van strijd en verzet internationale solidariteit kan inspireren

Een evenement van praten, muziek, theater en samenzijn

 

A la Muntagna - Li Serê Çiya - Tot aan de berg

Van de bergen van Zuid-Italië tot de toppen van Koerdistan, het tweetalige gezang van onze A La Muntagna leidt ons door het voetpad van rebellie en vrijheid. Twee verre plaatsen en twee verschillende geschiedenissen waren nog nooit zo dichtbij.

De kracht van het nummer ligt in dit diepe gevoel van een andere maar tegelijkertijd zo wederzijds herkenbare geschiedenis. Een gemeenschappelijke basis voor een diepgaande band van echte internationale solidariteit.

Toen we in 2019 A La Muntagna hoorden gespeeld door een internationale band in een politieke ondergrondse ruimte in Utrecht, Nederland, overweldigden tranen en herinneringen ons. We besloten toen om een nieuw lied te maken op basis van het oude originele lied, waarbij de oude strijd van de mensen in Zuid-Italië werd gekoppeld aan de Koerdische inspanningen voor culturele en politieke waardigheid.

Aan het einde van de negentiende eeuw, direct na de Italiaanse eenwording, leed Zuid-Italië zwaar onder de hegemonie van Noord-Italië. Veel mensen in het Zuiden trokken de bergen in en werden 'briganti', bandieten, die een strijd begonnen tegen de onderdrukking en in naam van de vrijheid. Het originele lied A La Muntagna, in de Zuid-Italiaanse taal, vertelt dit verhaal.

Hetzelfde verhaal geldt vandaag nog steeds voor de Koerden. Bergen als synoniem voor strijd voor vrijheid en waardigheid zijn een belangrijk kenmerk van de voortdurende Koerdische strijd. De strijd tegen onderdrukking begint vanuit de bergen.

Dus nu leeft de solidariteit van Zuid-Italianen met de Koerden binnen het lied A La Muntagna, klaar om uit te reiken tot een volledige internationale solidariteit. Van de bergen tot de valleien, overal is internationale solidariteit nodig in naam van de bevrijding van politiek misbruik, geopolitieke hegemonie, oorlogen, sociaal onrecht en brutaal imperialisme.

Het project is gerealiseerd zonder enige financiële steun en dus persoonlijk betaald door Harun Turan, de initiatiefnemer. Muzikanten en zangers uit Koerdistan en Italië zijn samengekomen om dit artistieke werk van muziek, video en grassroots-kunsten te creëren.

Nu is A La Muntagna helemaal van jou. We wensen dat je klaar bent om de artistieke waarde en de menselijke en politieke betekenis ervan te omarmen.

Noot voor onze gulle gevers: De kosten van dit project zijn inclusief onkosten voor opnamestudio's, animaties en het organiseren van het publieksevenement op vrijdag 25 maart in Ru Paré Amsterdam (we zien je daar graag!). Deze kosten bedragen ongeveer € 4000. Laten we u eraan herinneren dat dit een volledig non-profit project is, mogelijk gemaakt door onze sterke overtuiging dat internationale solidariteit de sleutel is om van de wereld een betere plek te maken. Met uw donaties kunnen wij deze kosten betalen. Dank u!


Voor onze supporters, kameraden en kameraden in Italië en Koerden in Italië:


In La Muntagna

"De bergen zijn de bakermat van helden"

Hoe een lied van strijd en verzet internationale solidariteit kan inspireren

Een evenement met vergaderen, muziek en theater

A la Muntagna - Li Serê Çiya - Tot aan de berg

Van de bergen van Zuid-Italië tot de toppen van Koerdistan, de tweetalige liederen van onze A La Muntagna leiden ons langs het pad van rebellie en vrijheid. Twee verre plaatsen en twee verschillende verhalen waren nog nooit zo dichtbij.

De grote kracht van het stuk ligt in dit diepe gevoel van een ander maar tegelijkertijd zo wederzijds herkenbaar verhaal. Een gemeenschappelijke basis voor een diepe verbinding van echte internationale solidariteit.

Toen we in 2019 luisterden naar A La Muntagna gespeeld door een internationale band in een ondergrondse politieke ruimte in Utrecht, Nederland, overweldigden tranen en herinneringen ons. Daarom hebben we besloten om een nieuw lied te maken op basis van het originele lied, waarin de eeuwenoude strijd van de bevolking van Zuid-Italië wordt gecombineerd met de Koerdische inspanningen voor culturele en politieke waardigheid.

Aan het einde van de negentiende eeuw, direct na de eenwording van Italië, leed Zuid-Italië zwaar onder de hegemonie van Noord-Italië. Veel mensen uit het zuiden trokken de bergen in en werden bandieten, bandieten, begonnen een strijd tegen onderdrukking en in naam van vrijheid. Het originele lied A La Muntagna, in het Zuid-Italiaans, vertelt dit verhaal.

Hetzelfde verhaal geldt nog steeds voor de Koerden. Bergen als synoniem voor de strijd voor vrijheid en waardigheid zijn precies een kenmerk van de voortdurende Koerdische strijd. De strijd tegen onderdrukking begint vanuit de bergen.

Dus nu leeft de solidariteit van de zuiderlingen met de Koerden in de nieuwe versie van A La Muntagna en gaat op zoek naar volledige internationale solidariteit. Van bergen tot valleien, overal waar internationale solidariteit nodig is in naam van de bevrijding van politiek misbruik, geopolitieke hegemonie, oorlogen, sociaal onrecht en brutaal imperialisme.

Het project is uitgevoerd zonder enige financiële steun en daarom persoonlijk betaald door Harun Turan, de initiatiefnemer. Muzikanten en zangers uit Koerdistan en Italië zijn samengekomen om dit artistieke werk van muziek, video en kunst van onderaf te creëren.

Nu is A La Muntagna helemaal van jou. We hopen dat je klaar bent om de artistieke waarde en de menselijke en politieke betekenis ervan te omarmen.

Noot voor onze vriendelijke donateurs: De kosten van dit project zijn inclusief de kosten voor de opnamestudio's, de animaties en de organisatie van het publieksevenement op vrijdag 25 maart in Ru Paré Amsterdam (we zien u daar graag, eventueel livestreaming) !). Deze kosten bedragen ongeveer 4000 euro. We herinneren ons dat dit een volledig non-profit project is dat mogelijk is gemaakt door onze sterke overtuiging dat internationale solidariteit de sleutel is om van de wereld een betere plek te maken. Met uw donaties kunnen wij deze kosten betalen. Dank u!

€ 300
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.