Onderdak   

Aangemaakt door :

Stichting BaarnHuis

Locatie:

Baarn, Nederland

Jouw Steen voor het BaarnHuis


Stichting BaarnHuis wil graag een droom realiseren voor 16 jong volwassenen uit Baarn en omgeving met een verstandelijke beperking. Ook deze kinderen worden volwassen. Helemaal op eigen benen staan is niet haalbaar en eeuwig thuis wonen is niet wenselijk of haalbaar. Deze jongeren hebben dus een steuntje in de rug nodig dat wij willen bieden via een begeleid wonen traject: een veilige woon-en leefomgeving met behoud van maximale zelfstandigheid en gerichte ondersteuning waar nodig, voor nu en in de toekomst.

Voor de realisatie van ons wooninitiatief zijn we in serieus gesprek met maatschappelijk betrokken partijen. Locatie (Drakenburgerweg oude gasverdeelstation), randvoorwaarden en financieringsmodel zijn volop in ontwikkeling en zijn inmiddels hebben we grond toegewezen gekregen en zijn we zo ver gevorderd dat ons gevraagd is naar onze mogelijke bijdrage in verwerving en verdere planvorming .

Daarom hebben we hulp nodig om de droom voor onze kinderen mogelijk te maken. Middels deze crowdfunding campagne vragen wij als Stichting BaarnHuis een bijdrage aan deze droom. Om een serieuze stap voorwaarts te maken is een streefbedrag van €15.000 nodig voor o.a. verwerving en verdere planvorming. Mocht dit (deels) niet nodig zijn voor de verwerving en planvorming zal het eventuele restant gebruikt worden voor de inrichting van de geplande gezamenlijke faciliteiten zoals Domotica.

We zoeken een serieus bedrag om de voortgang van het project mogelijk te maken. We hopen dat je onder het motto "Jouw Steen voor het BaarnHuis", een bijdrage wilt geven, klein of groot en dat hiermee de realisatie van de droom dichterbij komt.

€ 450 van € 15.000
3% gefinancierd

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.