Wij voor Ben

Een oproep aan de mensen die Ben een warm hart toedragen!

Wij voor Ben
Netherlands, Netherlands
Noodhulp
Start geldinzamelactie

Deel pagina via:

Ben Mac-Intosh heeft onze hulp nodig. Wegen omstandigheden komt hij financieel te kort om te leven tot zijn pensioen. Ben heeft altijd voor iedereen klaar gestaan, laten wij er juist nu voor hem zijn.