Vrouwenemancipatie   

Aangemaakt door :

Marlène Van Benthem

Locatie:

Den Haag, Nederland

WE BÉNIN 

Women Empowerment Bénin


Twee vrouwen aan het werk met behulp van 1 studiebeurs à 145 Euro!


Wat willen wij bereiken:

60 jonge vrouwen financieel ondersteunen om de studie te volgen voor kinder- of ouderenverzorgster, zodat ze zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien.


Situatie Bénin?

De overheid van Bénin stimuleert vrouwen om te gaan werken, daarvoor zijn ondernemers subsidies en micro kredieten beschikbaar. 

Trainingscentrum Saint Joseph in Calavi is in het gat gesprongen dat hierdoor ontstaat: Kinderopvang en hulp voor de ouders die hulpbehoevend zijn.

Bénin kent een minimumloon en geeft veel aandacht aan een veilige werkomgeving.


Resultaat:

Via het trainingscentrum krijgen jonge vrouwen een training van 3 maanden voor kinder- of bejaardenverzorgsters, daar is veel vraag naar dus baan is gegarandeerd. 

Door 1 vrouw te steunen die hulp biedt voor de opvang van kinderen en hulp aan ouders in een gezin, kan de moeder ook aan het werk. 


Ambitie van Soroptimistclub Scheveningen is om de komende 5 jaar, 12 beurzen per jaar uit te reiken. In maart zijn de eerste 6 leerlingen met een beurs van ons gestart.


Wie zijn Soroptimisten?

Soroptimisten zijn vakvrouwen die zich inzetten voor de positieverbetering van vrouwen en meisjes wereldwijd. 


Soroptimisten organiseren zich lokaal in netwerken van vrouwen met verschillende beroepen en werken lokaal, nationaal en internationaal samen in projecten. 

Ook hebben we de hoogste consultatieve status bij de Verenigde Naties. 


Soroptimist International is opgericht in 1921 en vormt een sterk internationaal netwerk van 75.000 vrouwen in 122 landen.

Met veel energie zetten wij ons effectief in als pleitbezorgers voor de rechten van vrouwen en meisjes.


De gebieden waar we ons inzetten zijn gelinkt aan SDG 5 (Gender Equality): 

onderwijs, economische zelfstandigheid van vrouwen, geweld tegen vrouwen, bijdragen aan vredesoplossingen, gezondheidszorg, voedsel- en waterzekerheid, duurzaamheid,  klimaatverandering en ondersteuning bij calamiteiten en rampen.


Soroptimist International club Scheveningen heeft 40 leden en samen dragen wij ons steentje bij aan deze mooie doelstellingen.


VISIE

Vrouwen en meisjes zullen hun individuele en collectieve potentieel bereiken, ambities verwezenlijken en een gelijke stem hebben bij het creëren van sterke, vreedzame gemeenschappen over de hele wereld.


MISSIE

Soroptimisten veranderen het leven en de status van vrouwen en meisjes door middel van onderwijs, empowerment en het creëren van kansen.


BEGINSELEN

De principes van het Soroptimisme zijn, te streven naar: 

• De bevordering van de status van vrouwen 

• Hoge ethische normen 

• Mensenrechten voor iedereen 

• Gelijkheid, ontwikkeling en vrede en 

• De bevordering van internationaal begrip, welwillendheid en vrede


Wil je meer weten over club Scheveningen en de wereldwijde organisatie?

Kijk op onze site: https://soroptimist.nl of www.soroptimistinternational.org


€ 170 van € 3.000
5.7% gefinancierd
368 dag(en)

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.