Aangemaakt door :

Stichting Agawaataliman

Locatie:

,

Assalamoe alaykoem wa rahamtoe Allahie wa barakatou,

Voor een weduwe met vier weeskinderen uit Chebdan (Nador) zijn we alhamdoulillah druk bezig met het graven en bouwen van een wateropslag.€ 0 van € 5.000
0% gefinancierd

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.