Gezondheidszorg   

Aangemaakt door :

john remmers

Locatie:

's-Hertogenbosch, Nederland

Missie:

Mijn missie is om binnen een jaar geld bij elkaar te krijgen

om een stuk grond met boerderijtje en schuur te kunnen verwezenlijken. Ik zou graag een dagbesteding hiermee willen starten  (de Uitkomst) Een community waarin mensen zichzelf mogen zijn en leren ontdekken waar hun kwaliteiten en vaardigheden liggen. Zodat zij na een dag werken met goed gevoel maar huis gaan, waarin zij deelgenoot zijn geweest ieder op zijn eigen manier aan een gezonder leven. Ik wil dus via deze weg de benodigde gelden bij elkaar zien te krijgen. Het doel is niet om iemand zo vlug mogelijk naar een baan te krijgen, maar het doel ligt dat mensen zichzelf weer leren waarderen, de moeite waard vinden en liefdevol daarnaar kunnen kijken. Al deze zaken dragen bij aan een ander gedrag en een andere uitkomst van het gedrag! Immers er zijn geen problemen alleen maar uitkomsten van iemand zijn gedrag of situaties, overtuiging , aannames of gevoel en manier van omgaan met al deze thema’s. Met elke euro ben ik blij mensen!


Mijn naam is John Remmers, 49 jaar oud vader van 3 zonen en

4 kleinkinderen. Op jonge leeftijd van 11 jaar oud ben ik al in aanraking

geweest met middelen gebruik en ben ik daarin blijven hangen tot mijn 36ste

met de nodige gevolgen van dien en contacten met justitie.  In mijn kindertijd had ik geleerd door de

opvoeding van mijn ouders, dat status, macht en materialisme belangrijke

pijlers waren in het leven waardoor ik een vervreemd beeld op de wereld

ontwikkelde. Hierdoor ging ik gedrag vertonen dat eigenlijk totaal niet bij mij

paste en leerde ik met drugs en drank mijn gevoelens uit te schakelen. Mijn

omgeving vertelde mij dat dit was wat ik moest doen en waar de toekomst voor

mij lag. Zodat ik nooit had geleerd om mijzelf te ontwikkelen en tevens nooit had

geleerd wat voor mij écht belangrijke normen en waarden zouden moeten zijn.

Rond mijn 30ste kreeg ik nachtmerries, elke nacht weer…waarin steeds

naar voren kwam dat ik alles kwijt zou raken wat mij lief was en niet ouder zou

worden dan 36 jaar. Het verdoven met drugs en drank werkte niet meer en op mijn

36ste was ik dan ook alles kwijt wat mij lief was, waarop ik uit

wanhoop 2x een zelfmoord poging ondernam…. Er was nog een lichtpuntje dat ze

zelfs daarboven mij niet wilden want ik overleefde beide pogingen. Mijn missie

was dus hier op aarde in het hier en nu!

Ik kreeg al enkele jaren ondersteuning vanuit  de hulpverlening, die echter voor mij niet

echt helpend was, pillen, labels zoals ADHD, persoonlijkheidsstoornis enz.

hielpen mij niet om weer mens te zijn en mezelf wel op een gezonde manier te

ontwikkelen. Tijdens mijn laatste behandeling in 2009 liep ik een

ervaringswerker tegen het lijf, die zei dat het een goed idee was om iets met

mijn ervaringen te gaan doen.

Dat heb ik ook gedaan, 4,5 jaar heb ik als vrijwilliger

gewerkt voor de GGZ, dus voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en

verslavingsproblematiek. Ik heb verschillende vrijwilligersprojecten mee

opgezet en mijzelf verder ontwikkeld door middel van scholing en cursussen.

Hierdoor heb ik veel over mijzelf geleerd en rust gevonden in de natuur, bij

dieren, met wandelen en sport. De ervaringswereld was voor mij een openbaring

waarin ik  weer door mijn medemens gezien

werd als mens en niet als object of casus , ex- delinquent of verslaafde. In

2014 heb ik een baan aangenomen bij de verslavingskliniek waar ik ooit zelf

opgenomen ben geweest in het 24u team op de forensische afdeling. Ik heb in

2017 een nieuwe afdeling opgezet in de rol als coördinator herstel‑ondersteunende

zorg. Eind 2018 kreeg ik via subsidiegeld de mogelijkheid om ook

ervaringswerkers in te zetten bij de reclassering. Een geheel nieuw en uniek

project in Nederland dat landelijk veel aandacht heeft gekregen . Eind volgend

jaar loopt mijn rol als projectleider hierin af . Mijn missie binnen de

gezondheidszorg voelt dan wel als voltooid. In de toekomst wil ik graag een

functie die geen betrekking meer heeft op mijn verleden en mijn stigma’s, maar

waarin ik wordt gezien als “mens”.  

In de 12 jaar dat ik nu werk in de zorg zie ik dat de focus

op problemen alleen bij iemand niet helpend is en dat de stigma’s en etiketten

verre van helpend werken. Dit stagneert de ontwikkeling van mensen en haalt hun

eigenwaarde verder onderuit.

Ik praat liever niet over

“problemen” maar over situaties die samen met gedrag, overtuigingen, aannames

en/of gevoel een bepaalde uitkomst geeft. Situaties zijn niet altijd te

vermijden, maar aan gedrag en/of overtuigingen en/of aannames en/of gevoel kan

vaak wel iets gedaan worden zodat er geen overlast meer door wordt veroorzaakt maar

zelfs het contact met de omgeving wordt verbeterd.

Mensen zien als mensen met mogelijkheden helpt mensen. De focus

leggen op positiviteit in plaats van alleen maar op de problemen is ook helpend.

Vaak  wordt het ondersteunen en de daarbij

horende focus op de problemen wel betaald hoewel dit dus vaak niet helpend is. Sinds

2011 woon ik in een studio. De eerste jaren was ik blij met mijn onderkomen en

ben zelf sinds 2015 uit de schuldsanering. Nu dik 5 jaar later kan ik weer een

hypotheek krijgen maar niet genoeg voor mijn droom. Zeker nu de huizenmarkt

overvraagd wordt is het bijna onmogelijk om weg te komen uit mijn positie

vandaar deze  crowdfunding actie!

Bovendien is er zeer recent brand geweest in een appartement

tegenover mij in de flat waar ik nu 11 jaar woon. Het voelt voor mij daar niet

meer veilig en de mensen die daar wonen zitten vast geroest in oude gewoontes ,

criminaliteit en verslaving, waar ik niet meer mee geassocieerd wil worden.

Mijn droom.

Mijn droomwens is om dichter 

bij de natuur te leven op eigen stukje grond, het liefst een

boerderijtje met een hectare grond. Het huis hoeft niet groot te zijn maar de

schuur wel. Vanuit deze positie heb ik als droom om mensen een dagbesteding te

bieden. Waarin zij helpen het terrein op te bouwen met groentetuin en dieren

die op boerderij rond lopen te verzorgen zoals paarden, kippen en de honden.

Daarnaast zou ik in de schuur natuurproducten voor in huis

willen ontwikkelen, robuuste spoorbiels meubels, van takken schemerlampen en

hanglampen maken, en tafels en salontafels van schaaldelen met epoxy. Deze

commerciële kant is nodig om mensen continuïteit te bieden in hun werkzaamheden

en de kosten van de dagbesteding op te vangen. Door met mensen te werken met

psychische kwetsbaarheden en verslavingsproblematiek, hoop ik hierin waarde en

vaardigheden van mensen aan te kunnen spreken en helpen te zoeken naar een

gezonde dagbesteding. Er wordt geen productiedruk gelegd er wordt aangesproken

op wat mensen graag willen en kunnen doen. Het sociaal en maatschappelijk

aspect wordt hierdoor vergroot en helpt mensen zich weer waardig te voelen,

veilig, betrokken , gehoord en gezien te worden. Kijken naar basis behoeften

van ieder mens. Die zijn gekoppeld aan vrijheid en zelfredzaamheid. De kosten

voor dit plan liggen ongeveer op 750.000 euro. Komend jaar  wordt het bedrijfsplan hiervoor vorm gegeven

en worden mijn eigen financiering mogelijkheden hierin mee genomen.


Visie

Wat maakt “DE UITKOMST” dan anders dan andere dagbestedingen? Als een persoon de dagbesteding bij “DE UITKOMST” wil volgen,

wordt er eerst een gesprek gehouden met een psycholoog en werkbegeleider.

Die kijken naar de wensen van de persoon zelf. Daarnaast worden de vaardigheden, de kwaliteiten en de kwetsbaarheden in kaart gebracht

om te zien of die aansluiten bij diens wensen. De dagbesteding wordt door werkbegeleiders van de dagbesteding aangestuurd, rekening houdend met de persoon en maandelijks geëvalueerd. Daarnaast wordt er tijdens de aanwezigheid gestuurd op maatschappelijke hygiëne, omgangsvormen en gezond gedrag. Hierin wordt ruimte geboden door te werken in de biotuin, met dieren of in de

houtbewerking waarin speciale meubels worden gemaakt. Door veel waardering te tonen voor de persoon en te proberen liefde en betrokkenheid voor de omgeving en de taken te vergroten.,

1.      

Alle mensen die giften geven worden bij opening

uitgenodigd

2.      

Reclame kan worden gemaakt in overleg als

tegenprestatie van giften of andere zakelijke voorstellen. Denk bijv. aan een

bijdrage voor de folder van DE UITKOMST, tuinaanleg, samenwerking met

zorgverzekeraars en ggz-instellingen , coaching bedrijven en leerwerk

trajecten.

€ 464 van € 750.000
0.1% gefinancierd
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.