Evenement   

Aangemaakt door :

Feestvereniging Eesveen

Locatie:

Eesveen, Nederland

Geachte leden van de feestvereniging,

 

Als bestuur van de feestvereniging hebben we de afgelopen week een aantal lastige beslissingen moeten nemen. De Corona perikelen hebben er vorig jaar voor gezorgd dat het dorpsfeest niet plaats kon vinden. Helaas hebben we moeten besluiten dat ook dit jaar geen dorpsfeest georganiseerd kan worden.  Of er later in het jaar een activiteit georganiseerd kan worden zal afhangen van de opgelegde

maatregelen.

 

In het verlengde hiervan is de vraag gerezen of we dit jaar contributiegelden moeten heffen. In 2020 hebben we dat wel gedaan terwijl er weinig activiteiten waren. Of er in 2021 activiteiten zullen zijn is nog onzeker. We hebben besloten om in 2021 de bijdrage aan onze vereniging vrijwillig te maken. De vaste lasten van de vereniging gaan natuurlijk gewoon door, vandaar dat elke donatie welkom is.

 

U kunt uw donatie via deze website doen.

 

Mocht het zo zijn dat er in het najaar toch een activiteit gepland kan worden, zal hiervoor een passende bijdrage gevraagd worden. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur van Feestvereniging Eesveen


€ 878

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.