Noodhulp   

Aangemaakt door :

Find your smile again

Locatie:

, Marokko

Hilde vertelt me dat er zoveel hongerige baby’s zijn in Marokko. In al mijn nuchterheid vraag ik haar ‘Waarom geven de mama’s geen borstvoeding, is toch simpel en goedkoop?’


Door de stress, armoede en ondervoeding produceren de mama’s niet voldoende melk. En de babyvoeding is voor vele mama’s te duur. Zo erg is het dus gesteld. Een moeilijke doorbreekbare vicieuze cirkel door de schrijnende gang van zaken.


Mijn hart breekt en ik stel me onmiddellijk voor dat ik indertijd als jonge mama mijn kinderen onvoldoende eten kon geven. Dag en nacht met een huilende baby en een lege geldbeugel. Wat een verschrikkelijke gedachte.


Hilde, laten we hier werk van maken!

Al snel weten we de prijzen en is Hilde’s Marokkaanse mama enthousiast om met het reeds ingezamelde geld babyvoeding uit te delen aan mam’s op straat, alsook de pas bevallen mama’s die na 1 à 2 dagen terugreizen naar hun bergdorp.


Hoe fijn is het om samen veel mama’s te helpen? Wordt daarom voor 5 euro per maand sponsormama of papa.

Stort jouw ‘voed een baby’ bijdrage op BE260016385657829 met vermelding babybvoeding


Warme dank je wel.

Ruth en het Find your smile again team.€ 505 van € 2.000
25.3% gefinancierd
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.