Gezondheidszorg   

Aangemaakt door :

Anthony Tricarico

Locatie:

Zele, België

We leven in moeilijke tijden, in tijden waar vele mensen het moeilijk hebben. Wijsheid, liefde en genegenheid zijn voor gezonde mensen een basis om zich door deze moeilijke periode door te loodsen. Echter niet iedereen heeft het geluk om gezond en volledig bij bewustzijn door dit leven te gaan. Als ervaren zorgverlener moet ik vaak pijnlijk toezien op een overaanbod aan mensen binnen een te kleine ruimte in de zorgcentra en die gezien hun aandoening ook totaal niet in de meest ideale omgeving vertoeven. Mijn droom is nu, om op een gedecentraliseerde manier, mensen met een beperking een biotoop aan te bieden waar ze dichter bij het 'natuurlijke' wonen kunnen aanleunen. Een plaats waar ze zich kunnen thuis voelen in de landelijke rand van een gemeente, naast een kleine boerderij in een aangepast huis met brede gangen en grote compartimenten waar de nodige zorg op een ergonomische-, professionele- en menswaardige manier kan worden gegeven. Dit huis genaamd 'villa domestrica' wil ik samen met een 2-tal collega's instap klaar maken voor 5 zorgbehoevenden met een vergunning via het VAPH zodat we als vergunde zorgaanbieder individuele begeleiding, zinvolle tijdsbesteding en woonondersteuning kunnen aanbieden in 2021'. Het verblijf van de zorgbehoevenden zal worden gefinancierd met het persoonsvolgend budget (PVB) en uitkering van een openbare dienst of een socialezekerheidsinstelling categorie 3 (met domicilie).

€ 0 van € 700.000
0% gefinancierd
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.