Gezondheidszorg   

Aangemaakt door :

Verein zur Bekämpfung chronischer Infektionskrankheiten e.V.

Locatie:

, Deutschland

Doel van de inzamelingsactie van de Vereniging ter Bestrijding van Chronische Infectieziekten


De Vbciev wil verlichting creëren en informeert en bevordert wetenschappelijke uitwisseling en zet zich in voor humane en rechtvaardige geneeskunde en voor de verwevenheid en onderlinge afhankelijkheid van bacteriologie en virologie (Borna Virus / Corona Virus), immunologie en milieugeneeskunde/toxicologie.


Waar zijn de gelden voor nodig?  1. Dekking van medische kosten voor het opsporen van chronische infecties en, in bijzondere gevallen, van therapieën tegen chronische infecties bij sociaal achtergestelde mensen
  2. Juridische kosten voor hulp bij het afdwingen van claims tegen de zorgverzekeraar van de patiënt
  3. politiek werk gericht op het terugbrengen van onderzoek naar de universiteiten. Dit vereist basiswerk en veel perswerk en PR in verschillende Europese landen. (S. Behoefte aan strategische PR voor Infectum Magazine)
  4. Pers en public relations
  5. Onderzoek naar bacteriën en hun metabolisme, evenals detectie van de gezondheidsstatus van de microbiota - door het team bestaande uit Dr. Simone Cristoni en collega's


Lees voor meer informatie de volgende tekst en bezoek onze website vbciev.de.


Wie is de Vereniging voor de Controle van Chronische Infectieziekten?

De VBCI e. De volgende ziekten zijn voorbeelden:


Fibromyalgie, multiple sclerose, ALS, diabetes, Alzheimer, Parkinson, ALS, CVS, autisme, kanker, evenals verschillende psychiatrische en neurologische ziekten zoals epilepsie en psychosen, slaapstoornissen, paniekaanvallen, angststoornissen, depressie en hart- en vaatziekten , myocarditis en pericarditis, myocardinfarct, brandende pijn evenals pijn in de ledematen en gewrichten, uveïtis, trachoom, vasculaire ontsteking/vasculitis evenals omgevingsziekten en vergiftiging en in het bijzonder met het begin van vector-geassocieerde ziekten op dat moment als de basis van de bovengenoemde secundaire ziekten. De bacterioloog Zinsser en na hem prof. JB. Jadin ontwikkeld door Pasteur Instituut Diagnose en Therapie. (Zie brochure voor artsen: Chronische infecties als oorzaak van verschillende pathologieën) We werken met eeuwenoud infectieziekteonderzoek dat nog steeds leeft en met veelal buitenlandse artsen die ons werk ondersteunen. Meer gedetailleerde informatie vindt u op onze homepage.

Alle mensen die besmet zijn met zoönosen worden ernstig ziek omdat er alleen symptomen worden gezien, in het huidige systeem wordt geen causale diagnose gesteld. Artsen die de kennis hebben, zijn er maar heel weinig.

Dit betekent dat de onderliggende infectieziekte niet wordt behandeld omdat de artsen in het huidige systeem niet zijn opgeleid in infectieziekten of bacteriologie. De oorzaken van de hierboven genoemde ziekten zijn subacute terugkerende intracellulaire infecties. Milieuziekten gaan altijd hand in hand met chronische infecties.


De Vbciev heeft als doel voorlichting te geven over bescherming, vroege opsporing en therapie van subacute terugkerende infectieziekten, de geneeskunde en politiek te beïnvloeden en een causale diagnose en therapie voor de zieke mensen mogelijk te maken.

 

Wat houdt de Vbciev in?

De Vbciev verricht educatief werk door boeken uit te geven, op internet en binnenkort ook door het tijdschrift Infektum uit te geven. (S. Mediadata) Er zijn al drie boeken verschenen, het vierde boek staat op het punt te verschijnen.

Aangezien de geneeskunde van vandaag eindelijk afscheid heeft genomen van de eeuwenoude infectiologie, die gebaseerd was op infecties, en vandaag de dag alleen symptomen behandelt en geen oorzaken meer, is het absoluut noodzakelijk dat de subacute terugkerende infectieziekten als basis van de moderne geneeskunde veel aandacht krijgen belangrijk plaats wordt teruggegeven.

Hoe een mogelijke terugkeer van oude infectiologie in het huidige medische systeem kan worden gerealiseerd, is alleen mogelijk door de bevolking intensief te informeren en door middel van een pr-campagne het geweten als basis van de geneeskunde op de voorgrond te plaatsen . (Lees a.u.b. het boek The Power of Conscience van Teresa M. Taddonio) Net zoals we dat bepleiten

het milieu beschermen en we moeten iets doen voor het milieu, moet de bevolking bewust worden gemaakt van

dat een terugkeer naar de principes die gebaseerd waren op de geneeskunde dringend nodig is en dat er politieke en medische actie moet worden ondernomen om dit te bereiken.

Besmettelijk tijdschrift


Waarom is het tijdschrift Infektum ontstaan?


Gebrek aan kennis en onzorgvuldig omgaan met of samenleven van mensen met huisdieren en onvoldoende beschermende maatregelen tegen infecties veroorzaakt door tekenbeten etc. leiden soms tot gecompliceerde ziektegevallen, waar zowel de huisarts als de specialistische geneeskunde niets tegen kunnen. Diagnose en behandeling van dergelijke gevallen vinden plaats in

het huidige medische systeem als bijna onmogelijk.

Als Vereniging ter Bestrijding van Chronische Infectieziekten geven wij hulp en uitleg over dit besmettelijke probleem De Vbciev is opgericht in 1999 en heeft geen winstoogmerk. Wij denken dat het dringend nodig is om

hun eigen informatiebron aan mensen ter beschikking te stellen zodat zij goed geïnformeerd kunnen worden.


Als vakblad zal "INFEKTUM " zich profileren als een onafhankelijk informatieplatform met actuele, goed onderbouwde, wetenschappelijke artikelen

Patiënten, artsen, natuurgenezers, apothekers, medische laboratoria, patiëntenorganisaties en ziekenhuishygiënisten, dierenartsen, diergezondheidskundigen, dierziektelaboratoria en organisaties van diereigenaren.


Ook zelfhulpgroepen maken kennis met ons magazine.

Bovendien worden mensen die niet weten wat je hebt op die manier geïnformeerd. Zij kunnen te allen tijde contact opnemen met ons adviescentrum voor infectieuze patiënten en krijgen de hulp die ze nodig hebben.


Ook gezondheidsbewuste leken worden aangesproken, aangezien de journalistieke artikelen bewust op een algemeen begrijpelijke manier zijn geschreven.

In ieder geval worden ze geïnformeerd over hoe ze zich moeten gedragen in contact met dieren en andere natuurlijke bronnen van infectie om te voorkomen dat ziekten van dier op mens worden overgedragen.

Gerichte mediadistributie


Het magazine Infektum bestaat uit een print en een online versie.

In eerste instantie wordt het blad gratis naar natuurgeneeskundigen, artsen en zelfhulporganisaties gestuurd, na het tweede nummer zijn er plannen om het blad te verkopen.

Het wordt ook verspreid tijdens persoonlijke klantenbijeenkomsten en gebruikt in de public relations van de vereniging. De online editie van het magazine wordt ook geïntegreerd op onze website en in de e-mailhandtekeningen.

Het kan worden verspreid of gedeeld via gemeenschappelijke sociale netwerken zoals Xing, Facebook, Linkedin, Google+ en Twitter.

 

Inhoud van het tijdschrift Infektum

In het tijdschrift Infektum wil de VBCI eV de lezer confronteren met de verschillen tussen oude infectiologie en moderne geneeskunde.

Zodat mensen begrijpen wat er achter de moderne geneeskunde zit, zodat burgers kunnen ontwaken uit lethargie en leren hoe

ze kunnen de regie over hun eigen gezondheid nemen.


Dat zou betekenen: Weg van alleen symptomatische behandeling en ja naar een oorzaakmedicijn. Artsen moeten infectiologie en bacteriologie opnieuw leren. Er moet nieuw onderzoek komen, dit keer van de universiteiten.


Deze trend, die 22 jaar geleden door de VBCI eV is ingezet, moet naar voren worden gebracht: De Vbciev streeft ernaar de waarheid te vinden in alle richtingen van de geneeskunde, vooral waar de waarheid zou kunnen zijn: bijvoorbeeld in de diergeneeskunde en in de alternatieve geneeskunde/milieu geneeskunde, in de biologie en op alle gebieden die zich ten doel hebben gesteld subacute recidiverende infecties en hun gevolgen te onderzoeken. Het werk van de Vbciev is erop gericht om dit onder de aandacht te brengen door middel van gerichte voorlichting en public relations. Om deze reden is ons werk het bereiken van erkenning van subacute terugkerende infectieziekten. Maar hoe? Door politiek te beïnvloeden en gerichte PR-maatregelen te nemen, zodat de politiek de problemen van in de steek gelaten patiënten en een vergeten oeroude infectiologie aanpakt.

In tegenstelling tot de jaren dertig, toen de ziekte van Brill-Zinsser (Rickettsia Prowazeki) werd uitgevonden toen Dr. Zinsser leefde en werkte, dit ziektebeeld is uit de realiteit van het huidige medische systeem verdwenen en wordt niet meer gediagnosticeerd, herkend en behandeld. In plaats daarvan wordt Borrelia niet-intracellulair verklaard en kan het worden behandeld met 3 weken Rocephin.


Om deze reden ligt onze interesse in het omgaan met deze belangrijke pathologieën zoals mycoplasma,

Rickettsia, babesia, bartonella, chlamydia, borrelia, mycoplasma, micrococci en de ontwikkeling van deze infecties aan de lezer presenteren met behulp van verhalen van patiënten die eraan lijden.


We willen hulp bieden aan geïnfecteerde mensen die niet weten wat ze hebben, bijvoorbeeld auto-immuunziekten zonder oorzaak. Hiervoor is goede informatie nodig.

We behandelen de gevolgen van infectie bij Infectum: CVS, Fibromyalgie, Multiple Sclerose,

ALS, epilepsie, hart- en vaatziekten, vasculitis, hartaanval, Parkinson, Alzheimer en kanker evenals met omgevingsziekten en vergiftigingen en vooral met de benaderingen van Dr. Hans Zinsser, ontdekker van de

Ziekte van Brill-Zinsser, die destijds vector-geassocieerde ziekten als de basis zag van de bovengenoemde secundaire ziekten. Hiervoor hebben Zinsser en na hem prof.dr. JB Jadin ontwikkeld door Pasteur Instituut Diagnose en Therapie.


Helaas is deze kennis tegenwoordig verloren gegaan door de kenmerken van de moderne geneeskunde.


Ons publieke werk zal de medische professie van vandaag confronteren met oude infectiologie en tegelijkertijd mensen die overeenkomstige symptomen vertonen de kans geven om causaal te worden behandeld en niet volgens symptomen volgens de oude infectiologie. Dit is een speciale intracellulaire langdurige therapie met antibiotica, die diepgaande kennis vereist van bacteriologie (oude bacteriologie) en infectiologie, de combinatie van bacteriën met virale ziekten en parasieten, oude immunologie en toxicologie, evenals milieugeneeskunde.

De micro-agglutinatietest voor rickettsia-infectie om chronische rickettsia te detecteren wordt ook gepresenteerd. Hetzelfde geldt voor de test van Prof. Dr. Luc Montagnier over latente infecties en over het werk van infectiologisch onderzoek door Prof. Raoul Saggini en Dr. Simone Cristoni.

 

Waarom hebben we uw steun nodig?


Steeds meer mensen die zich tot ons wenden, hebben niet de mogelijkheid om de kosten van onderzoek en therapie te betalen.

Wij zijn non-profit en wensen dat alle patiënten deze therapie kunnen krijgen.

De middenklasse is de laatste jaren enorm gekrompen, waardoor er heel veel zieke mensen zijn die helemaal geen geld hebben en deze kosten niet kunnen dragen. Het medische systeem is verantwoordelijk voor deze situatie, die de infecties sinds het ontstaan niet heeft gezien en behandeld, zodat we worden geconfronteerd met klinische beelden die al tientallen jaren bestaan en daarom al verschillende soorten auto-immuunziekten hebben ontwikkeld en soms kanker of andere ziekten. Voorbeelden hiervan zijn: Parkinson, Alzheimer, autisme, epilepsie, multiple sclerose en psychiatrische ziekten, auto-immuunziekten, vaatziekten, kanker.

Om de nodige vergoeding van de zorgverzekeraars te krijgen, is het noodzakelijk om hen aan te klagen. De zieken krijgen niet vrijwillig geld. In dit verband stellen we de zieke ter beschikking om samen te werken met RA Rainer Kegel uit München, die ons sinds de oprichting van de vereniging heeft begeleid en met ons heeft gevochten.

We hebben zelf enorme kosten om te bouwen wat we beschrijven en krijgen geen steun van de Duitse staat.


Wij vragen u dan ook om solidair te handelen en ons of de zieken te helpen

en vraag ons om hulp.


Voor medicijnen met een geweten!!!!

Hiervoor hebben we jullie solidariteit nodig

en uw steun!!!

Teresa M. Taddonio MA

wetenschapsjournalist

voorzitter van de Vbciev


dr Wolfgang Kufahl

natuurgeneeskundige arts

milieugeneeskunde

€ 10

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.