Gezondheidszorg   

Aangemaakt door :

Tzitzo magazine

Locatie:

Netherlands, Netherlands

In Nederland hebben bijna 2 miljoen mensen een psychische aandoening. Onderzoek wijst uit dat 70 procent van deze mensen te maken krijgen met vooroordelen of discriminatie.

Tweederde van deze mensen stopt met activiteiten en zwijgt over problemen, uit angst voor negatieve reacties en om uitgesloten te worden.

Stigma en zelfstigma belemmeren herstel, en maakt dat mensen hulp vermijden. Veel mensen ervaren stigma als zwaarder dan de aandoening zelf. Het wordt ook wel de tweede ziekte genoemd.

Onze missie

Vaak ontstaat stigma door onwetendheid, men begrijpt eigenlijk niet zo goed hoe het zit. Daar wil Tzitzo magazine iets aan veranderen!

Door openheid te geven over mentale gezondheid en door de kwetsbaarheid in beeld te brengen, probeert Tzitzo voor een drempelverlagende werking te zorgen.

Ons magazine draagt bij aan een samenleving waarin psychische problematiek bespreekbaar is.

Via Tzitzo Magazine willen we:

• Werken aan bewustwording van stigma en de impact ervan.                             

• Aandacht besteden aan psychische aandoeningen en handvatten proberen aan te reiken hoe hiermee om te gaan.                      

• Zorgen voor meer wederzijds begrip. En daardoor bijdragen aan een maatschappij waarin iedereen gelijke kansen heeft, ook mensen met een psychische aandoening.

• Laten zien dat en hoe je zelf iets kunt veranderen; hoe je herstel kunt bevorderen.


Ons doel is om via Tzitzo magazine mensen te motiveren om opener te zijn over hun eigen kwetsbaarheid en het (zelf)stigma rondom psychische kwetsbaarheden te verkleinen.

We vinden het in onze huidige maatschappij moeilijk om te praten over onze mentale gezondheid. Daarom willen we informerend zijn over de verschillende vormen van mentale kwetsbaarheid.


We hopen te bereiken dat bij het lezen van het magazine de reactie is: O zit dat zo….

Tzitzo wordt samengesteld door een kernteam van ervaringsdeskundigen. Zij hebben allen ervaren hoe het is om met vooroordelen te maken te krijgen. 

Zij delen de mening dat vaak onwetendheid de oorzaak is van een stigmatiserende houding of reactie en dat openheid en kennisoverdracht kunnen bijdragen aan het verminderen van stigma.


Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op.

Mirte Sonntag (hoofdredactie)

e [email protected]


Tzitzo magazine geeft openheid over mentale gezondheid. Het team van Tzitzo wordt gevormd door mensen die weten hoe het is om te leven met een psychische aandoening. Daarmee is Tzitzo een bron van steun, hoop en (h)erkenning en draagt het magazine bij aan het verminderen van het stigma rondom psychische aandoeningen.

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.