Anders   

Aangemaakt door :

Fietsen met Donnee

Locatie:

Maastricht, Nederland

Trap mee voor het MUMC!


Kankeronderzoek is één van de belangrijkste speerpunten van het Maastricht UMC+. Samen werken zij aan een ideaalbeeld waarin kanker niet langer bestaat. Daar is veel onderzoek voor nodig en dat kost veel geld. Het Kankeronderzoekfonds Limburg (KOFL) wil Limburg betrekken in de strijd tegen kanker om zo meer geld in te zamelen dat direct naar onderzoek in het Maastricht UMC+ gaat.


Tijdens de vele afspraken die ik het afgelopen jaar heb gehad met diverse artsen bij het Maastricht UMC+, ben ik onder de indruk geraakt van de kennis, betrokkenheid en servicegerichtheid die iedereen bij de afdeling oncologie en het dagcentrum uitstraalt.


Tijdens gesprekken met mijn oncologisch chirurg, dr. Esther Heuts, bleek dat zij zelf ook actief bezig is met onderzoek naar borstkanker. Zij onderzoekt of er bij patiënten na een DIEP-reconstructie (deze operatie heb ik in oktober 2015 gehad) in de follow up standaard MRI scans moeten worden gedaan. Dat onderzoek kost bijvoorbeeld extra MRI-scans en het salaris van een onderzoeker.


Haar collega, Dr. Marc Lobbes werkt aan twee onderzoeken om uitzaaiingen in de lymfeklieren goed in kaart te brengen, iets wat bij borstkanker kan voorkomen. Daarom is het van belang dat ze verdachte lymfeklieren goed zichtbaar kunnen maken, maar met de huidige technieken kunnen ze dat nog niet goed genoeg bepalen.


Ik zou het fantastisch mooi vinden wanneer we met onze actie deze onderzoeken kunnen gaan steunen. Het geld dat we inzamelen zullen we volledig doneren aan het Kanker Onderzoek Fonds Limburg, met als voorkeur de onderzoekslijnen zoals bovenstaand  beschreven. Bekijk deze op de site van KOFL: https://www.kankeronderzoekfondslimburg.nl/onderzoeken/borstkanker/dr-marc-lobbes


Dit alles spreekt mij aan en is heel herkenbaar voor mij. Ik heb de afgelopen maanden heel veel steun gekregen van familie, vrienden, collegae en lotgenoten. Dit heeft me een heel warm gevoel gegeven.

De actie “Trap mee voor het MUMC” die door mijn vrienden wordt georganiseerd ontroert me en ik hoop dat het een groot succes zal worden.Wat houdt de actie  “Trap mee voor het MUMC” in?


Ongeveer 35 vrienden en familieleden zullen op zaterdag 3 september as. meedoen aan een fietstocht. Deze start in Amsterdam, woonplaats van Kamiel en Renée, en eindigt in Maastricht, woonplaats van Donnée , Erik en Bas. Tijdens deze route zijn er een aantal opstappunten bepaald van waaruit kan worden aangehaakt en meegefietst. De deelnemers bepalen zelf hoeveel kilometer ze gaan fietsen tot de finish in Maastricht. Het is de bedoeling dat de fietsers zich laten sponsoren en op die manier geld binnenhalen voor het doel zoals bovenstaand staat beschreven.


Helpen jullie hen mee? Do(n)nee(r), ieder bedrag is welkom!

Alvast een dank je wel van mijn kant!

Donnee van Neer      

€ 6.160 van € 7.000
88% gefinancierd
23 dag(en)

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.