Kinderwelzijn   

Aangemaakt door :

Friends of Posi vzw

Locatie:

Oudenaarde, Belgium

Wie is Posi & Friends?

Friends of Posi is een vzw. Samengevat bieden we een uniek maatschappelijk totaalproject dat kinderen tussen 6 en 10 jaar inzichten geeft in hun persoonlijkheidsontwikkeling. Dit vormt een belangrijke basis om uit te groeien tot gelukkigere en stabiele volwassenen.

www.posiandfriends.be


Wie is Posi en waarover gaat het?

Posi is een animatiefiguurtje. Posi ziet er op het eerste gezicht wat anders uit. dat is de bedoeling. Achter zijn uiterlijk schuilt een

toffe gast. Posi vindt zichzelf helemaal ok. Wanneer Posi in een spiegel kijkt, dan verandert zijn spiegelbeeld en staat hij oog in oog met 3 knotsgekke figuurtjes: Bol, Bons en Buik. Zij staan symbool voor de veruitwendiging van Posi’s innerlijke dialoog en ze zijn ​alleen zichtbaar voor Posi en de kijkertjes. De confrontatie met zijn 3 centra is letterlijk en figuurlijk een reflectiemoment. Bol is de 'ratio' of het rationeel denken, Bons staat voor de 'emoties' en Buik staat voor 'wijsheid/buikgevoel'. Posi heeft ook 4 super goede vrienden met elk een eigen karakter en kleine of grote zorgen. Zij gaan naar dezelfde school en hebben samen met Posi een muziekbandje.Tussen hen zijn er de normale misverstanden & plagerijen. Posi weet elke keer om de problemen om te buigen tot een positief resultaat.


Ultieme doel Posi & Friends?

Het ultieme doel van Posi & Friends is dit gedachtegoed bij de kinderen brengen via een animatieserie. Op een niet-belerende, eerder

speelse manier kinderen bewust maken van hun besturingssystemen. Inbreken in hun leefwereld en via hun taal inzichten bijbrengen.

Een animatieserie maken is een werk van lange adem en vraagt een aanzienlijk budget. Daarop willen en kunnen we niet wachten. Daarom hebben we een plan gemaakt om een reeks tools te ontwikkelen die inzetbaar zijn in een klascontext. 


Tools voor scholen


Alle tools hebben als doel het sociaal-emotionele te faciliteren op een speelse niet-belerende manier. Kinderen van de lagere school zitten nog

helemaal in hun gevoel, we hoeven dit alleen te verwoorden, te verbeelden en aan te geven dat dit helemaal ok is. Via onze tools laten we kinderen zelf ontdekken dat er 3 centra zijn die hun keuzes mee bepalen. Belangrijk is dat we GEEN waardeoordeel kleven op één van de 3 centra, belangrijk is dat kinderen zich bewust worden van deze 3 centra (hoofd, hart en buik). Als deze alle 3 in balans zijn, functioneer je optimaal en ervaar je het leven als een geschenk en sta je veel VEERKRACHTIGER in het leven. Elk centrum heeft zijn sterktes en ze

vullen elkaar aan. Vanuit Posi & Friends geloven wij dat het gevoel (intuïtie en hart) de juiste richting aangeeft, zeker in een heel snel

veranderende wereld waar niets nog zeker is. Eens de richting bepaalt en die voelt goed, dan gaan we via de ratio een stappenplan uitwerken om die richting concreter te maken. Leren verbindend verwoorden wat je voelt hoort hier ook bij. Onze plannen voor een Posi toolkit voor in de klas liggen klaar. We hebben een programma van een halve dag uitgewerkt dat de leerkracht kan gebruiken in de klas. Een aantal van de tools kunnen ook het hele jaar door gebruikt worden. Ze zijn veilig in gebruik en behoeven geen extra studie van de leerkracht, die een louter ondersteunende rol dient te spelen.


Knuffelkussens:

Deze helpen kinderen te visualiseren in welke modus ze zitten: de emotie, de ratio of de intuïtie. Kinderen kiezen zelf die modus

waardoor ze bewuster worden in welke modus ze op dat moment zitten. Voor de andere kinderen is het dan ook duidelijk dat dit maar een momentopname is. Ze kunnen hiermee rekening houden en op een gepaste manier reageren. We zien dit in eerste instantie in kringgesprekken waar kinderen de kans krijgen om au sérieux genomen te worden wanneer ze hun emoties uiten en delen. Kinderen kunnen vb op een verhaal hun eigen visie delen vanuit bons, bol of buik. Zo leren de kinderen dat je op verschillende manieren naar dezelfde werkelijkheid

kan kijken en leren ze dat van elkaar ook te aanvaarden.


Posi Time-Out:

De Posi Time-out voert de kinderen op een speelse manier door hun 3 centra. Het eindresultaat zijn kinderen die even hun teveel aan

energie hebben kunnen ontladen. Hierna kan de leerkracht terug op een rustige en geconcentreerde manier aan de slag. De Posi Time-out is een soort audiogids van maximaal vijf minuten waarin een stem hen begeleidt op een zacht muziekje. Ze starten met een rondje waarin de fantasie geprikkeld wordt, evolueren naar korte momenten waarop ze fysiek en auditief eens alles eruit kunnen jellen om te eindigen in een zen-moment en ze rust vinden bij zichzelf en nadien ook rustig kunnen verder werken aan de opdrachten waarmee ze bezig waren


Niet-lineaire strip:

Bol, Bons en Buik (die respectievelijk voor ratio, emotie en intuïtie staan) zijn de hoofdpersonages in een reeks leuke verhalen. Op een

speelse manier ontdekken kinderen dat afhankelijk van wie (Bol, Bons of Buik) onze keuzes stuurt we een ander resultaat bekomen. Op het eind van elk stripverhaal kan het kind zelf de keuze maken en krijgt het een vervolgverhaal dat aansluit bij de gemaakte keuze. In een eerste fase willen we hiervan een primaire vorm ontwikkelen: cartoon-werkblaadjes die in eerste instantie voor "hoekwerkjes" bedoeld zijn. Zo leren ze zelfstandig verschillende uitkomsten ervaren. De leerkracht kan eventueel aanvullend individueel of in groep in dialoog gaan hierover.

€ 0 van € 35.000
0% gefinancierd

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.