Team FGS rent de NYC Marathon voor Fonds Gehandicaptensport
Team FGS rent de NYC Marathon voor Fonds Gehandicaptensport
Team FGS rent de NYC Marathon voor Fonds Gehandicaptensport
Netherlands, Netherlands
Maatschappij
Start geldinzamelactie
€6,865.00 68.65%
van €10,000.00
gesloten

Deel pagina via:

Niemand zou noodgedwongen aan de zijlijn moeten blijven staan! Sport is niet alleen gezond en leuk, het is ook een manier om deel te nemen aan het sociale leven. “To participate in sports is to participate in society”. Voor de meeste mensen is het geen probleem om een stukje te rennen, een balletje te trappen of een flink aantal kilometers weg te trappen. Nederland kent echter ook 1,7 miljoen mensen met een beperking, voor wie dit een stuk ingewikkelder is. Belangrijke redenen hiervoor zijn de angst om te gaan sporten en bewegen qua beeldvorming, maar ook qua vervoer, toegankelijkheid van gebouwen, versnippering van gehandicaptensport door het ontbreken van een goede infrastructuur en gebrek aan voldoende kennis bij gemeenten om de doelgroep te kunnen informeren. Velen van hen hebben problemen bij het vinden van een sport.


Daarom doet team FondsGehandicaptensport mee aan de marathon van NYC. Wij zijn hard aan het trainen om de marathon te kunnen voltooien, en hopen hiermee tegelijk een mooi bedrag op te halen voor de Gehandicaptensport in Nederland. Willen jullie ons helpen?