Kinderwelzijn   

Aangemaakt door :

Stichting Studiefonds Filippijnse Kinderen

Locatie:

Manilla, Filipijnen

De stichting Studiefonds Filippijnse Kinderen (SFK) zamelt geld in voor de scholing van kansarme kinderen in Manila. De ouders van deze kinderen hebben daar het geld niet voor. Door gebrek aan scholing raken jeugdigen tussen wal en schip en wordt hun toekomst gekenmerkt door armoede en uitzichtloosheid. Met uw donatie zorgt u ervoor, dat de kinderen die in het scholingsproject van SFK zijn opgenomen hun schoolgeld en schoolboeken kunnen betalen, en ook transportkosten naar en van school en sommige medische kosten.

De kinderen volgen onderwijs op de scholen in Manila. Ze beginnen op een Elementary School, daarna gaan ze naar een High School. Daarna volgen ze aan een College een vakopleiding. Dit hele scholingstraject neemt 14 jaar in beslag. In de 35 jaar dat SFK actief is hebben honderden scholieren na afronding van hun scholing een baan gevonden, bijvoorbeeld als secretaresse, verpleegkundige, electriciën, ICT-deskundige, en soms ook als accountant, fysiotherapeut, arts of advocaat.

Doneer en geef Filippijnse kinderen een toekomst. U kunt ervan verzekerd zijn, dat uw bijdragen de scholing en vorming mogelijk maken van kinderen en jongeren die het heel hard nodig hebben. Wij zeggen u bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun.

€ 250
142 dag(en)

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.