Dieren   

Aangemaakt door :

Stichting FairBreeding

Locatie:

Netherlands, Netherlands

Stichting FairBreeding zet zich in voor socialere gezelschapsdieren; eerlijk en duurzaam gefokt met veel aandacht voor gedrag, gezondheid en welzijn om zo te komen tot een wereld zonder onnodig lijden door fok gerelateerd dierenleed. Een donatie als steun voor het uitrollen van FairBreed kunnen we goed gebruiken!


FairBreed®; Zorg voor dierenwelzijnWelzijn van gezelschapsdieren is een belangrijk onderwerp dat zowel binnen als ook buiten de gezelschapsdierenwereld steeds meer aandacht krijgt. 


Als in een land de welvaart voor mensen op een hoog peil staat, mag worden verwacht dat er ook aandacht, tijd en geld is om het welzijn van de gehouden dieren, op een verantwoord niveau te laten zijn en indien mogelijk verder te verbeteren.


Ga je op zoek naar een maatje voor het leven dan willen we je daarbij helpen door middel van het FairBreed beeldmerk.


Het FairBreed beeldmerk laat zien dat een inrichting voldoet aan het op een goede manier verzorgen en fokken van dieren. 

 

Het toont continue verbetering en duurzame bedrijfsvoering bij het fokken van dieren aan.

Wat resulteert in gezondere en socialere dieren, eerlijk en duurzaam gefokt.


Zo kom je niet voor onverwachte verrassingen te staan.


Om dit intiatief verder uit te rollen zoeken we extra steun in de vorm van een donatie.


Stichting FairBreeding is een onafhankelijke partij in de sector, zonder winstoogmerk.

We ontvangen geen enkele financiele ondersteuning dus u bent belangrijk bij het uitrollen van FairBreed.

Het is een maatschappelijk opgezet plan, wat we door er samen voor te gaan, tot een succes kunnen maken.

Het totale plan is gedragen door vrijwilligers en wordt gedragen door betrokken donateurs die de dieren een warm hart toedragen.

Wij hopen dat u tot een betrokken donateur gaat behoren.


Uw financiele steun zal gebruikt worden voor de strijd tegen oneerlijke handelspraktijken en het door fokken van ongezonde dieren in de gezelschapsdierenbranche.


We gaan de strijd onder andere aan door de volgende projecten:


*. Keurmerk FairBreed®

Jarenlang inventariseren hoe kopers, fokkers en hun dierenartsen het graag zouden willen zien en rekening houdende met de thans geldende wetgeving heeft geresulteerd tot de criteria FairBreed zoals ze nu zijn vastgelegd.

Hierbij valt wel op te merken dat de belangrijkste inbreng om te komen tot de criteria FairBreed zoals vastgelegd in het norm document komt vanuit de goedwillende fokkers en (potentiële) kopers die niet bedonderd willen worden en hun dierenartsen.


*. Opzetten van de site FairBreed.nl

Fokkers welke in aanmerking willen komen voor certificering kunnen zich aanmelden.

Voor de fokker is er Mijn FairBreed, waar ze hun inrichting, (ouder)dieren en nakomelingen kunnen melden.

De koper kan hier controleren of ze een betrouwbaar dier kopen.

Stel je voor dat je onwetend uit het verkeerde circuit aanschaft ....


*. Certificeren van fokkers, ouderdieren en hun nakomelingen

We gaan starten met het controleren van de reeds aangemelde inrichtingen, en de ouderdieren.

Ouderdieren worden na controle van de medische status (uitgevoerd door profesionals) vermeld als ouderdier wat het keurmerk FairBreed mag voeren.

Enkel nakomelingen geboren in een gecertificeerde inrichting uit FairBreed ouderdieren kunnen voor een FairBreed (afstammings)certificaat in aanmerking komen.


*. Voor (potentiële) kopers gaat dit resulteren in:

  • Grotere kans op de aankoop van een gezond dier.
  • Geen aankopen meer doen uit de handel waar winst voorop staat, en dierenwelzijn aan de laars wordt gelapt.
  • Een goed verzorgd dier aan te schaffen, juist gevaccineerd en geindentificeerd.
  • Bij een profesionele fokker die voldoende kennis heeft en overdraagt.
  • Kortom het eenvoudiger maken om het goede adres te vinden.


*. Het keurmerk FairBreed heeft tevens als toekomstig ultiem doel;

het dierenwelzijn binnen de gehele sector naar een hoger level te tillen.*. Voor fokkers:

  • Voor de goede fokker trachten we op te komen voor hun belangen. U kunt bijdragen aan het levensgeluk van dieren door een donatie over te maken via de knop doneer.


Hartelijk dank, ook namens de dieren, voor uw betrokkenheid mede door uw donatie.Bestuur Stichting FairBreeding


Het werk van Stichting FairBreeding is vanaf 20 maart 2020 te volgen op: 

Website: www.fairbreeding.nl en www.fairbreed.nl

Facebook: http://www.facebook.com/fairbreed/Healh attention is Beautiful Welfare.€ 62

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.