Maatschappij   

Aangemaakt door :

Stichting Niet nog een radar in Herwijnen

Locatie:

Herwijnen, Nederland

Waarom niet nóg een radar in Herwijnen?

Ons grootste bezwaar is dat de nieuwe radar permanent zeer krachtige straling gaat uitzenden zonder dat duidelijk is welke gevolgen dit gaat hebben. In de eerste plaats voor de gezondheid en het welzijn van mensen in de directe omgeving. Maar ook voor (landbouw)bedrijven, vee

en andere dieren, de natuur en allerhande apparatuur.

Wij zijn op zich niet tegen een radar als die noodzakelijk is om de veiligheid van Nederland te waarborgen. Maar we vinden dat zo’n installatie thuishoort op een plek waar de risico’s het kleinst zijn. Een plek met zo min mogelijk omwonenden. En dus niet op 900 meter van onze bebouwde kom. 


Help mee de radar in Herwijnen tegen te houden. Dat kan alleen door in beroep te gaan bij de Raad van State en dat kost geld. Doneer daarom nu!  


Uitgebreide aanvullende informatie vindt u op onze website: www.nietnogeenradar.nl

€ 7.683 van € 25.000
30.7% gefinancierd
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.