Kinderwelzijn   

Aangemaakt door :

Megg Van Aert

Locatie:

Antwerpen, België

Een initiatief van 7 studenten vanuit de bacheloropleiding Toegepaste Jeugdcriminologie van Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen. Helpt u mee dit structureel probleem aan te pakken?

#STOP

Samen Tegen Online Pesten is een initiatief dat jongeren wil sensibiliseren voor cyberpesten tijdens de week tegen pesten. 

 

Cyberpesten is een vorm van elektronisch pesten waarbij men via computers, gsm's, tablets, etc. de integriteit van een andere persoon schaadt. Onze jongeren zijn in deze tijd heel actief op sociale media, denk maar aan Snapchat, Instagram, TikTok... Dit zijn allemaal kanalen waarop een fenomeen zoals cyberpesten zich voordoet. 

Kenmerkend aan deze vorm van pesten is dat het vaak onzichtbaar blijft voor de omgeving. Dit is meteen ook de reden waarom deze vorm zo populair is en eigenlijk ook bijna onder alle lagen van de bevolking voorkomt. 

Pesters kiezen vaak om anoniem te werk te gaan, dit maakt dat slachtoffers van online pesten de stap naar hulp te groot vinden. Vaak zijn de slachtoffers niet alleen en heeft de online pester meerdere slachtoffers. 

 

Ruim één vijfde van de leerlingen op scholen denkt dat leerkrachten hun verantwoordelijkheid niet nemen. 

 

Het geloof van tieners in zorgleraren en CLB-medewerkers ligt tussen 26-28%, dit is nog steeds te laag. 

 

Kinderen zetten zichzelf pas op de derde plaats om pesterijen op te lossen.

 

Vroeger hield pesten op wanneer men het schoolplein of het werkveld verliet, door cyberpesten kent het pestgedrag geen einde en kan men 24/7 doorgaan als men niets onderneemt of ouders/opvoeders niet alert zijn voor de risicosignalen. 

 

Uit onderzoek blijkt dat dat inmiddels zo'n 11% van de jongeren van 15 tot 18 jaar te maken heeft met online pesten. 

 

Aan de hand van deze structurele problematiek zijn wij, leerlingen uit de bacheloropleiding Toegepaste Jeugdcriminologie van Karel de Grote Hogeschool, op zoek naar mensen/bedrijven die ons graag willen helpen bij het financieren van polsbandjes en posters die worden toebedeeld aan scholen, scouts en andere instanties waar jongeren in hun dagelijks leven vertoeven. De polsbandjes die we willen uitdelen is een startoplage van 1000 bandjes en nog extra in het kader van de week tegen pesten in februari. Mooi zou zijn als we nog groter kunnen gaan.  

De tijd die we hebben om geld in te zamelen is beperkt tot 3 weken.

Door het uitdelen van deze polsbandjes met een hashtag en actief te zijn op sociale media, hopen wij jongeren meer bewust te maken van het probleem, maar ook leerkrachten en leidinggevenden.

 

 

De sociale media blijft zich ontwikkelen. Uw bijdrage kan er toedienen dat cyberpesten meer bespreekbaar wordt, niet enkel in de klassen maar ook op de werkvloer. 

 

Met deze campagne willen we de stap naar hulpverlening verkleinen.

 

Elk slachtoffer van cyberpesten is er één te veel. 

 

Wij bedanken u alvast,

Renske VV, Stijn S, Anke B, Romy DJ, Megg VA, Kato V, Arne K. 

 

#STOP

€ 726 van € 700
103.7% gefinancierd
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.