Stinafo

Samen voor het gehandicapte kind.

Stinafo
Netherlands, Netherlands
Start Fundraiser

Share page on:

Stichting Stinafo biedt hulp aan kinderen en jongeren met een handicap of chronische ziekte. Stinafo krijgt geen subsidie voor haar werk en is volledig afhankelijk van giften. Met uw hulp en donatie spreidt Stinafo een vangnet voor kinderen die elders geen hulp krijgen. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen de aard van de handicap of beperking. Lichamelijk, verstandelijk, meervoudig of enkelvoudig gehandicapte of chronisch zieke kinderen; allen kunnen op hulp rekenen.