Maatschappij   

Aangemaakt door :

Stichting Zinnig-in

Locatie:

Nijmegen, Nederland

Onlangs ben ik de stichting Zinnig in gestart. een stichting voor mensen met een beperking. Voor deze doelgroep bieden wij dagbesteding aan in ons textiel atelier . Textiele werkvormen in de breedste zin van het woord. Een kleinschalig atelier waar men zichzelf mag en kan zijn.


Stichting Zinnig-in


Textielatelier Zinnig in

Een stichting voor mensen met een beperking, die afstand hebben tot de

arbeidsmarkt, waar middels het textielatelier dagbesteding gegeven wordt.

 

Het doel van deze dagbesteding:

Integreren in onze “werkbare” maatschappij(in de vorm van dagbesteding) in een veilige en ontspannen

omgeving, waarin de mogelijkheden geboden worden om je als individu verder te

ontwikkelen, en je het er toe doen gevoel mag gaan ervaren.

 

Plan van aanpak:

We begeleiden(zowel individueel als groepsgewijs) vanuit het profiel en de doelen die we in overleg met het

individu en of ouder/voogd/begeleider hebben opgesteld.

 

Kijkend en rekening houdend met:

Wat is haalbaar

Welke technieken worden beheerst en

waar kunnen we aan verder werken, uitbouwen, ontwikkelen.

 

Nieuwe doelen stellen in een plan van aanpak kunnen b.v. zijn:

Het omgaan en het leren samenwerken in een groep

Het verder ontwikkelen naar meer zelfstandigheid

Het bieden van structuur in het dag en week ritme.

Werken aan zelfwaardering en het er toe doen gevoel ervaren

Opbouwen van zelfredzaamheid

Het aanleren van nieuwe vaardigheden en of behouden van.

 

Welke middelen gaan we gebruiken om aan deze doelen te werken en te bereiken naar haalbaarheid passend bij het individu:

In eerste instantie borduren we verder op de technieken die al worden beheerst .

Van daaruit gaan we kijken of er nieuwe vaardigheden aangeleerd kunnen gaan worden.

 

Kijkend naar de motoriek en fysieke gesteldheid zijn er veel technieken die mogelijk zijn om in te zetten bij deze

doelgroep.


Voor deze activiteiten/dagbesteding is de stichting op zoek naar financiële ondersteuning om voor deze doelgroep een fijne en waardevolle dagbesteding te kunnen creëren.

Wat we daarvoor nodig hebben zijn weef getouwen, borduurmachines en natuurlijk de materialen die daarbij nodig zijn.


Wie draagt deze stichting een warm hart toe en wil graag een donatie doen?€ 25 van € 8.000
0.3% gefinancierd
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.