Stichting Zangcultuur Deventer
The only thing better then singing is more singing
Stichting Zangcultuur Deventer
Netherlands, Netherlands
Kunst & cultuur
Start geldinzamelactie

Deel pagina via:

De Stichting Zangcultuur Deventer heeft als doel de (amateur)-zangkunst te bevorderen in de breedste zin van het woord. Ons culturele erfgoed over te dragen, te behouden en te ontwikkelen en het verrichten van educatieve werkzaamheden op het gebied van kunst, cultuur en muziek. De stichting streeft ernaar om kunstzinnige vorming en ontplooiing mogelijk te maken voor iedereen uit alle gelederen van de bevolking om zodoende jong en oud, arm en rijk met elkaar te verbinden door hetzelfde doel voor ogen te hebben: de zangkunst en zangcultuur. Hiermee wil Stichting Zangcultuur Deventer ook een wezenlijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de samenleving. Meer informatie is te lezen op: www.deventerzingt.nl