Educatie   

Aangemaakt door :

Stichting WQforKids

Locatie:

Naarden, Nederland

'IQ + EQ + WQ' WQforKids zet zich om het Welzijn (WQ) van kinderen te verbeteren. Het eerste initiatief waar we ons op richten is op het inzamelen van donaties om Amanda van der Tuk te ondersteunen bij het ontwikkelen van een onderwijscurriculum dat kan worden ingezet op alle basisscholen in NL - de WQ-toolkit.


Over WQforKids


het Welzijn 

{Toestand waarin het geestelijk, lichamelijk en sociaal goed met je gaat}

“IQ + EQ + WQ”


Op de lagere school in Nederland wordt weinig aandacht besteed aan het welzijn van kinderen. Hoe kunnen we verwachten dat kinderen weten hoe ze voor hun welzijn moeten zorgen als wij ze dat niet leren? Waarom leren wij hen om competitief te zijn, maar wordt er in het bedrijfsleven om samenwerking gevraagd. Waarom moedigen wij ze aan om dingen te leren die door computers worden overgenomen, maar moedigen wij ze niet aan om creatief te zijn? Kortom, het is aan ons om ervoor te zorgen dat dit gaat veranderen. Om die reden is WQforKids opgericht, met het doel om het Welzijn (WQ) van onze kinderen te verbeteren. 


Ondersteunen van de ontwikkeling van de toolkit ‘WQ leerlijn’. 


Het eerste initiatief waar we ons op richten is op het inzamelen van donaties om Amanda van der Tuk van de Buitenhoeve-school in Nederland te ondersteunen bij het ontwikkelen van een onderwijscurriculum dat kan worden ingezet op alle basisscholen in Nederland – de WQ-toolkit. Amanda van der Tuk (ontwikkelaar van het onderwijscurriculum): "We willen graag een WQ-toolkit ontwikkelen waarbij de focus ligt op een creatief, speels en lichaamsgericht programma voor kinderen tussen vier en twaalf jaar oud. Dit programma zal het welzijn van onze kinderen verbeteren en zal het lichaamsbewustzijn, zelfrespect en zelfbewustzijn stimuleren zodat er een sterke en gezonde basis in het leven wordt gelegd."


De WQ-toolkit zal professionals / docenten helpen bij het creëren van een leeromgeving voor de kinderen gericht op welzijn. Het zal hen in staat stellen om concreet vorm te geven aan activiteiten rond de blokken eten, bewegen, slapen & ontspannen in en rond de klas. Door het WQ-curriculum te implementeren en te testen bij kindercentrum De Buitenhoeve in Eesveen, kan deze school als praktijk model worden gebruikt voor de toolkit. Vervolgens kan het als leidraad voor andere professionals worden ingezet. 


Redenen om dit initiatief te ondersteunen

100% van de donaties komt ten goede aan onze kinderen, waarbij de WQ-toolkit een tastbare impact zal hebben op het onderwijssysteem in Nederland. Met de WQ-toolkit beogen wij het terugvallen van jong volwassenen die net aan hun carrière beginnen te voorkomen. Het is immers een feit dat steeds meer jong volwassenen worstelen met het vinden van een balans tussen werk en privéleven, wat kan resulteren in een burn-out. Onderzoek heeft aangetoond dat minstens 63 procent van een groep van 1816 jongeren tussen 18 en 34 jaar reeds een psycholoog heeft bezocht wegens burn-outklachten. De combinatie van stress, een hoge werkbelasting, een slechte gezondheid en het niet bewust zijn van hun welzijn resulteert onder andere in deze klachten. 

De grootste klacht met betrekking tot ons schoolsysteem is dat onze kinderen worden voorbereid om te presteren, maar niet om creatief te zijn. Volgens sommigen maakt dit ons schoolsysteem ongezond, zoals de Oostenrijkse documentairemaker Erwin Wagenhofer laat zien in zijn onderwijsfilm Alphabet. Met onze WQ-toolkit willen wij de creativiteit van onze kinderen juist stimuleren en hen leren om met de uitdagingen in het leven om te gaan.


Wat hebben we nodig?

In totaal hebben we een bedrag van € 60.000 nodig om de WQ-toolkit te ontwikkelen. Dit zal worden besteed aan:

1. Manuren voor een toegewijd team om onder supervisie van Amanda van der Tuk het onderwijscurriculum te ontwikkelen en te schrijven

2. Materiaalkosten

3. Een pilot op de Buitenhoeve, om het onderwijscurriculum te toetsen en te evalueren


€ 0 van € 60.000
0% gefinancierd
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.