Vluchtelingenhulp   

Aangemaakt door :

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Locatie:

Utrecht, Nederland

zet zich in voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals, en voor hun integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt

Soms komen ze onverwacht bij elkaar. Twee kanten van de wereld. De vluchteling met zijn ervaringen, teleurstellingen en verwachtingen. En Nederland; met zijn waarden, normen, ideeën en mogelijkheden. Maar wat maakt het verschil tussen bij elkaar komen en samen vérder gaan? Wat zorgt ervoor dat deze onverwachte ontmoeting betekenis krijgt voor beiden?

Kennis.


De verborgen kracht van mensen die alles achterlieten. Hun kennis ging mee. Kennis van hun vakgebied. Inzichten, door opleiding en ervaring verkregen. Talenten, als een gift van de natuur. Nieuwsgierigheid. Het vermogen om zich verder te ontwikkelen. De drang om opnieuw waardevol te zijn.


Als déze kennis in Nederland de ruimte krijgt, gaat er een wereld aan mogelijkheden open. Een wereld waarin de gevluchte student of professional opnieuw betekenisvol is – maar dan híer. Succesvol geïntegreerd, met nieuw perspectief op zijn eigen niveau.


Dat gaat niet zomaar. De kennis die vluchtelingen meebrengen, moet worden gezíen. Ontdekt. Ontwikkeld. Vertaald en toegepast. Als een geheimtaal die wordt ontcijferd door vluchteling en Nederland samen. Hoe? Dat weten wij. UAF. Kennis van betekenis.


Wij zetten ons in voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals, en voor hun integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat doen we al sinds 1948. We zijn ervan overtuigd dat íedereen die zijn kennis kan benutten, betekenisvol is in Nederland. Dáárom maken we ons daar sterk voor.


Met onze kennis en ervaring adviseren en verbinden we vluchtelingen, vrijwilligers, onderwijsinstellingen, (lokale) overheden en werkgevers.

€ 0

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.