Maatschappij   

Aangemaakt door :

SOL-Lingewaard

Locatie:

Babati, Tanzania

NSS is nu officieel geopend! Om de school volwaardig te kunnen laten functioneren is er nog geld nodig voor lesmateriaal, uniformen, sportattributen, PC’s etc. Wil jij ons helpen het onderwijs op NSS zo compleet mogelijk te maken? Doneer dan hier!

Nakwa Secondary School (NSS) in Babati is officieel geopend! De bouw

is nog niet helemaal af, maar sinds afgelopen voorjaar zijn er voldoende

lokalen en leraren om met de aangemelde studenten te beginnen. Ondertussen

wordt er verder gebouwd aan 3 laboratoria voor de vakken wis- schei- en

natuurkunde.

Om de school volwaardig te kunnen laten functioneren is er

ook geld nodig voor de invulling van de lessen. Op dit moment is de invulling

beperkt tot het hoogst noodzakelijk, met name boeken. Zoals je op onze

website kan zien (www.sol-lingewaard.nl), gaat het hier om een plattelandsschool met overwegend studenten

afkomstig uit arme gezinnen. Vaak is er thuis geen geld voor een uniform of

zelfs maandverband (ontbreken hiervan betekent in de praktijk ongeveer 20%

uitval). De school heeft onvoldoende middelen voor de lessen lichamelijke

oefening (allerlei sportattributen zijn nodig, boeken voor een eenvoudige

bibliotheek, pc’s voor een ICT-lokaal etc.

Wil jij ons helpen om het onderwijs op NSS zo compleet

mogelijk te maken, doneer dan een zelf gekozen bedrag.

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.