Educatie   

Aangemaakt door :

Stichting Naar School in Haïti

Locatie:

Westerbork, Nederland

Ieder kind heeft recht op onderwijs.

Dit recht wordt werkelijkheid voor de allerarmste kinderen in Haïti die gesteund worden door Stichting Naar School in Haïti. Zij kunnen dankzij de stichting naar school.

 

Het volgen van onderwijs is het begin van het einde van armoede.

 

Vanuit deze overtuiging begon Marijke Zaalberg in 1998 in de bergen ten zuiden van Port au Prince in Haïti met het geven van onderwijs: het ontstaan van Stichting Naar School in Haïti.


Inmiddels is de school uitgegroeid tot een hoofdgebouw met zestien lokalen, een keuken, een kinderopvanghuis, een vrijwilligersverblijf, een eigen watervoorziening, vier houten kleuterlokalen en een moestuin. Kinderen uit de omgeving volgen er onderwijs; van de eerste klas kleuterschool tot en met de derde klas middelbare school. Daarnaast krijgen de kinderen iedere schooldag een warme maaltijd, voor hen vaak de enige maaltijd op een dag. Ook wordt, indien nodig, hulp geboden op het gebied van tijdelijk onderdak, medische zorg en hulp aan kinderen die naar andere scholen gaan. Vanuit de school worden projecten opgezet en uitgevoerd om de leefomstandigheden voor de bewoners in het gebied rondom de school te verbeteren. Het uitdelen van zaden, bonen, geiten, waterfilters en hulp bij het bouwen van aardbeving- en orkaanbestendige huisjes zijn daar voorbeelden van.

 

Haïti is één van de armste landen van de wereld. Een land waar meer dan 80% van de mensen analfabeet en werkloos is. Een land dat regelmatig wordt geteisterd door natuurgeweld en dat ook op dit moment door zware tijden gaat met aanhoudende onlusten onveiligheid en geweld. Maar ook een land waar kinderen die gesteund worden door Stichting Naar School in Haïti een kans krijgen op een beter bestaan.


Voor de financiering van ons werk in Haïti is onze stichting geheel afhankelijk van donaties van particulieren, bedrijven, scholen, kerken, instellingen en dergelijke.


Uw hulp is dus hard nodig!


Kijk voor meer informatie op www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl.

In 2011 bezocht RTV Drenthe Marijke in Haïti. Zij maakten van hun bezoek, de school en het werk van Marijke een mooie reportage. Zie video

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.