Kinderwelzijn   

Aangemaakt door :

Pure Minds Online Marketing

Locatie:

Heerlen, Nederland

Wij willen ons inzetten voor minderbedeelde kinderen in Parkstad die de kans krijgen om deel te nemen aan schoolse- en vrijetijdsactiviteiten.

Wij willen je graag vragen om je hulp. Want zoals je weet zamelen wij geld in voor Stichting Leergeld Parkstad. Zo zetten we ons in voor minderbedeelde kinderen die de kans krijgen om deel te nemen aan schoolse- en vrijetijdsactiviteiten.


Het blijft toch wel een beetje vreemd. We zitten in een tijd waar sommigen van ons het hoofd moeilijk boven water kunnen houden. We kunnen er echter weinig aan doen.


Voor steeds meer kinderen in Parkstad is dit de normale gang van zaken. Zij staan letterlijk aan de zijlijn en hebben daar weinig invloed op.... En dat is toch wel stof tot nadenken.


Daarom willen we proberen om juist nu zoveel mogelijk geld voor Stichting Leergeld in te zamelen.


Kun jij enkele euro's missen? Dan willen we je graag vragen om een donatie te doen. Via deze link kun je een bedrag naar keuze doneren. Het bedrag gaat naar onze rekening. Wij zorgen ervoor dat dit aan het eind van het jaar wordt overgemaakt naar Stichting Leergeld Parkstad.

€ 75

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.