Maatschappij   

Aangemaakt door :

21Su

Locatie:

Paramaribo, Suriname

21Su heeft uw STEUN nodig !!!

21Su staat voor vrijheid en een democratische Rechtsstaat waarin de rechten van alle burgers tegen de Staat worden bewaakt.
21Su gaat het roer omgooien zodat Suriname eindelijk een ontwikkeling voor een ieder kan bewerkstelligen.

Als enige politieke beweging handelen wij vanuit een totaalvisie op de grote problematiek die nu in Suriname speelt, te weten de corruptie en de kartelvorming rond staatskas roof, nepotisme, criminaliteit en diefstal. De problematiek is complex en verweven in alle lagen van de samenleving.  • Wij willen derhalve ook de Kaalplukwet activeren (uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagname en verbeurdverklaring in strafzaken), zodat al diegenen die zich onterecht hebben verrijkt.
  • Wij willen al deze praktijken een halt toeroepen en zullen beginnen met al diegenen voor het gerecht te slepen die op enigerlei wijze hierbij betrokken zijn of waren.
  • Wij willen een regering dat ten dienste staat van het Surinaamse volk en op elk gewenst moment ter verantwoording kan worden geroepen.
  • Wij willen een regering die openheid volledige transparantie c.q. openbaarheid (van bestuur) geeft inzake (nieuwe) beslissingen en de voortgang daarvan.
  • Wij willen ook naar de toekomst kijken en ervoor zorgen dat Suriname beter voor het eigen volk kan zorgen. Wij willen armoede bestrijden en zorgen dat eenieder boven 18 jaar een Basisinkomen heeft van de overheid. De hoogte van het inkomen en tijdstip waarop dient nog te worden bepaald.
  • Wij willen een verbeterd en duurzaam zorgstelsel hebben voor alle burgers.
  • Wij willen een verbeterde Rechtsstaat. De Rechtsstaat van Suriname moet aangepast worden, zodanig dat vrijheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor alle burgers verzekerd is. Dit betreft ook een doorlichting van Grondrechten, Scheiding der Machten, Legaliteitsbeginsel en Onafhankelijke Rechtsspraak.


Deelname aan de verkiezingen van 25 mei 2020, vereist volgens de nieuwe Kiesregeling een bedrag van ongeveer 15,000 EURO.

Daarnaast hebben wij geld nodig om campagne te voeren in het hele land.


Kijk op www.21su.org voor meer informatie over onze Standpunten en Verkiezingsprogramma.


STEUN ONS !!!


21Su wil middels een vernieuwd Besturingssysteem bijdragen aan de verwezenlijking van een harmonieuze, solidaire en duurzame samenleving in Suriname, waarin alle burgers gelijkwaardig zijn en door een eerlijke verdeling van arbeid, kennis, macht en inkomen zich zelfstandig kunnen ontwikkelen
€ 50 van € 15.000
0.3% gefinancierd
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.