Kinderwelzijn   

Aangemaakt door :

Stichting Single Supermom

Locatie:

Zwolle, Nederland

Single SuperMom streeft naar het verbeteren van de positie en welzijn van alleenstaande moeders. En naar een wereld waarin moeders volwaardig participeren en dezelfde kansen hebben als moeders met een partner. Dit komt niet alleen de vrouwen, maar ook hun kinderen ten goede. Stichting Single Supermom werkt!

SINGLE SUPERMOM

Alleenstaande moeders met jonge kinderen lopen in Nederland het grootste risico in armoede te leven. Daarbij gaat armoede bij hen vaak gepaard met sociaal isolement. Een deel heeft nauwelijks tot geen sociaal vangnet. Deze vrouwen 

zijn lastig te bereiken voor formele organisaties. Doordat organisaties hen niet voldoende in beeld hebben, hun aanbod niet aansluit op de specifieke behoeften, problemen en omstandigheden van alleenstaande moeders, maar ook doordat er 

binnen de doelgroep een taboe is op het vragen en accepteren wantrouwen jegens (schuldhulp)verleners.


Aangewezen organisatie

Stichting Single SuperMom is opgericht in 2008 en heeft zich de afgelopen tien jaar ontwikkeld tot het grootste netwerk voor alleenstaande moeders. Dagelijks bereikt ze direct 37.000 en indirect wekelijks 95.000 vrouwen via haar activiteiten, bijeenkomsten en online platform (website en social media). Het platform biedt herkenning, vrouwen voelen zich er veilig

en durven er hulp te vragen. Daarbij heeft SSM met diverse succesvolle projecten bewezen dat ze aanbod ontwikkelt dat de doelgroep aanspreekt en in beweging krijgt.


Toegevoegde waarde

Uit onderzoek en eigen observatie weet Single SuperMom dat het huidige aanbod in armoedebestrijding en schuldhulpverlening voor een deel van haar leden een te hoog instapniveau heeft. Dit zijn alleenstaande moeders die door 

multiproblematiek zijn vastgelopen, geen kansen meer zien om hun situatie te veranderen en geen vertrouwen meer hebben in de toekomst. Het bestaande aanbod, als dit de doelgroep al bereikt, sluit niet aan bij de behoefte van deze 

vrouwen, waardoor het vaker leidt tot extra teleurstelling dan tot activering. Met het project Single SuperMom Traint! trainen we vrouwen met de Single SuperMom Durven Doen! methode. De methodiek is door Single SuperMom vanuit haar 

kennis en ervaring met de doelgroep, in opdracht van het ministerie Sociale zaken en Werkgelegenheid ontwikkeld. Om deze methode te ontwikkelen is er samengewerkt met een aantal professionals, de methode sluit aan bij de specifieke behoeften van de doelgroep. Single SuperMom Traint! doorbreekt de impasse waarin deze vrouwen zitten en helpt ze stap 

voor stap op weg naar activering en uit de armoede.


Resultaat van de trainingen

Het belangrijkste resultaat van de Single SuperMom trainingen is dat het de doelgroep die het grootste risico loopt op armoede op maat helpt, ondersteunt om blijvende verandering tot stand te brengen en die met inzet van de vrijwillige coaches van Single SuperMom kan worden aangeboden. De methodiek is inmiddels ontwikkeld en kan in 2019 aangeboden worden aan de doelgroep als we voldoende financiële middelen hebben. Ons beoogde resultaat:

alleenstaande moeders hebben belangrijke stappen gezet om blijvend uit de armoede te komen en mee te doen in de maatschappij.


Duurzaamheid

Tijdens het project werkt Single SuperMom verder aan het uitbreiden en verduurzamen van haar eigen netwerk bij wijkteams en partners van de sociale kaart om de methodiek na de projectfase in heel de provincie offline te kunnen 

ondersteunen. De ervaring leert dat het enthousiasme over de aanpak van Single SuperMom in gemeenten waar deze

wordt toegepast deuren opent voor vervolgtrajecten. Single SuperMom Traint! is ook duurzaam doordat veel vrouwen die 

trainingen van Single SuperMom volgen hun herwonnen zelfvertrouwen inzetten om zelf actief te worden voor de stichting, onder meer als coach van nieuwe deelnemers. Single SuperMom schoolt deze vrouwen om die rol te kunnen 

vervullen.

€ 766 van € 6.250
12.3% gefinancierd
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.