Maatschappij   

Aangemaakt door :

Kano-Z-Werf vzw

Locatie:

Gent, België

Met een gift aan Kano-z-werf vzw ondersteun je een klein initiatief. Sinds een drietal jaren verkennen we in Gent de mogelijkheid om vanuit een geschikt plekje aan de slag te gaan met jongeren, met buurtbewoners en hen mee te nemen op het water in kano's. Als het even kan door hen zelfgebouwd in hout, en kundig navigerend in en rond de stad. We geloven dat we hiermee mensen en gemeenschappen verbindend en versterken. Lees er meer over op onze website https://www.kano-z-werf.be.


Kano-z-werf heeft een plek gevonden op de 'eilandwijk' Malem en bouwt er aan een gedeelde plek met andere initiatieven binnen de de vzw Allemalem. Vanaf maart 2022 vind je ons er op en naast het water.


Kano-z-werf verenigt mensen met verschillende achtergronden en ervaringen. Sociaal engagement en de passie voor jeugdwerk, varen en (traag) handwerk zijn de gemene deler en drijfveer. We geloven dat de aantrekkingskracht van het water, de kano en de stad zo sterk kan zijn dat het een diverse groep mensen kan samenbrengen en gelukkig(er) maken.


Vanuit het motto ‘al doende leert men’ bieden we jongeren een plek om nieuwe vaardigheden te ontdekken, ontwikkelen en ermee te experimenteren. Zowel mentaal als fysiek. De twee methoden – werken met hout en buiten-leven – lenen zich hier uitstekend toe.


Hout is een aangename, warme en natuurlijke materie om mee te werken. Met hout lever je snel een mooi product af. Met de juiste techniek vervaardig je er een ‘levend’ voorwerp uit. Je hebt weinig werktuigen nodig om te starten.


Water is een basis-natuurelement. We kunnen niet zonder. Al varend krijg je voeling met het buiten-leven. Varen brengt je in een nauwer contact met je omgeving. Met een zelf vervaardigde boot al helemaal. Je beleeft de wereld om je heen op een heel andere manier. Je leert er ‘al doende’ respect voor krijgen.


Waterlopen zijn levensaders voor een gemeenschap. Zowel vroeger als nu. Gent is ontstaan uit de samenvloeiing van twee prachtige rivieren: Schelde en Leie. Gent is groot geworden door de eigenschappen van beiden. De haven van Gent is in volle expansie. De stad investeert in haar waterinfrastructuur. Water is de rode draad door de geschiedenis van Gent. Water doet leven. Water brengt leven in de buurt. En wij…? Wij varen mee op de stroom.

€ 0

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.