Kunst & cultuur   

Aangemaakt door :

Paul den Butter

Locatie:

Gorinchem, Nederland

Op 26 juni 2021 doet Paul mee aan de sponsorloop voor de nieuw te bouwen kerk in Gorinchem-Oost.  Met een goede sponsoring gaat hij twee rondjes van 10 km lopen!


Ehhhh....de kerken lopen toch leeg? 

Ja, inderdaad. Er staan veel kerken leeg en het ledenaantal daalt. Dat is in Gorinchem-Oost niet het geval. Dat is niet zo vreemd als je bedenkt dat deze wijk pas 20 jaar oud is en nog steeds groeit. Er wonen 14.000 mensen maar er is geen kerkgebouw. 


Joh, dan huur je toch gewoon wat?  

Dat kan. Dat doet de wijkgemeente nu ook maar dan heb je geen mogelijkheid om er gewoon te ‘zijn’. Als huurder ben je beperkt in het gebruik van een gebouw. In mijn optiek moet een kerk de hele week de deuren opengooien. Biedt een kopje koffie, een maaltijd of een leuke activiteit. Maak het een centrum voor ontmoeting en zingeving.  


Nou, dan kun je ook een buurthuis openen. Wat is de meerwaarde van een kerkgebouw? 

Wat is de zin van het leven? Een vraag die iedereen wel een keer in zijn/haar leven stelt. Daar is geen pasklaar antwoord op. Daarom is het goed als er een plek is waar je die vraag mag stellen. En dat vind ik nou zo fijn aan deze wijkgemeente: niet pretenderen dat je de waarheid in pacht hebt en geen onderscheid maken in wie je bent of wat je doet. Je mag twijfelen, vragen, nadenken, groeien, meedoen, aan de zijlijn staan, van mening veranderen of kritisch zijn. De nadruk ligt op het naleven van een menswaardig bestaan en leven in harmonie met je omgeving. Dat is niet nieuw, spannend of trendy. Dat is ‘gewoon’ het leven van alledag. Juist in een woonwijk moet er een gebouw zijn dat verbonden is met leven en dood.  


Wat ga je doen de 26 juni? 

De grond is aangekocht. Het ontwerp van het gebouw (met een groen sedum dak!) is in een ver gevorderd stadium. Er mist alleen nog een ‘beetje’ geld om het gebouw naar wens neer te zetten. Daarom vraag ik jullie om Paul te steunen!


Meer weten? Ga naar https://www.pkngorinchemoost.nl/nieuwbouw/ 


De Protestante Gemeente Gorinchem heeft een ANBI status. De gift is aftrekbaar van de belasting. Zie: https://www.pkngorinchem.nl/over-pgg/anbi/


€ 235 van € 500
47% gefinancierd
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.