Gezondheidszorg   

Aangemaakt door :

Stichting OverdrukSyndroom NL (SOSNL)

Locatie:

Haaksbergen, Nederland

18 mei is NATIONALE TARLOV-CYSTE DAG.

Dit is de dag waarop de ommekeer van de Tarlov-cysten in de medische literatuur bevestigd werd middels het artikel “Electromyography and A Review of the Literature Provide Insights into the Role of Sacral Perineural Cysts in Unexplained Chronic Pelvic, Perineal and Leg Pain Syndromes” <Published Date: May 18, 2017>

En daarom willen we aandacht vragen voor ons project – huisartsenbrochure.


De huisarts is het eerste aanspreekpunt als lichamelijke klachten niet over gaan of ernstiger worden. 

Daarom is het van belang dat ELKE huisarts op de hoogte is van het overdruksyndroom & symptomatische Tarlov cysten. 

Hiervoor is een huisartsenbrochure noodzakelijk welke de juiste richtlijnen aangeeft voor de huisarts.

Om een huisartsen brochure te kunnen ontwikkelen is veel geld nodig. Deze moet medisch goed onderbouwd en onderschreven zijn en dient aan voorwaarden te voldoen. De VSOP (overkoepelende organisatie voor zeldzame aandoeningen) zal Stichting OverdrukSyndroom (SOSNL) daarin bijstaan echter, hier zijn hoge kosten aan verbonden.


Het stellen van de diagnose is belangrijk omdat daarmee erkend wordt dat de pijn van onze patiënten invaliderende neurotische pijn is t.g.v. een lichamelijke aandoening en géén psychologische oorzaak heeft.

Deze erkenning zorgt niet alleen voor meer begrip vanuit de omgeving maar worden onze patiënten tevens behoed voor verdere onnodige, invasieve en potentieel schadelijke onderzoeken en/of behandelingen waarbij voorkomen kan worden dat zij vroegtijdig uit het arbeidsproces geraken. Hierdoor kan u met uw donatie tevens een bijdrage leveren om de toch al hoge zorgkosten te reduceren.

Overdruksyndroom en/of symptomatischeTarlov-cysten treft jong, oud, man en vrouw.


Met uw donatie draagt u bij aan een betere kwaliteit van leven en helpt u arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk te beperken voor deze patiënten.

Zonder uw steun blijft deze ernstig invaliderende aandoening onzichtbaar voor medici, patiënt en uw omgeving.€ 130 van € 20.000
0.7% gefinancierd

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.