Gezondheidszorg   

Aangemaakt door :

Asmik

Locatie:

, Armenië

Stichting Asmik wil bijdragen aan het optimaal (samen)leven van mensen (met name jeugdigen) met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Armenië. De stichting ondersteunt projecten die groei en samenwerking stimuleert en realiseert. Deze projecten zijn bedoeld om individuen en organisaties optimaal van hun kracht gebruik te laten maken en hun maatschappelijke betrokkenheid te vergroten.


De doelstelling is een snoezelruimte in te richten in het tehuis voor jong gehandicapten/kinderen te Nor Kharberd (Armenië) om mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking (doelgroep) tot rust te brengen waardoor hun kwaliteit van leven wordt verhoogd. Er zijn veel stressvolle momenten voor deze doelgroep, zoals overreactie op drukte, door een te vol tehuis en reactie op emoties van andere bewoners. Het inrichten van deze snoezelruimte moet gezien worden als een pilot.


Wij willen juist jonge mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking die verstoken zijn van extra medische zorg in tehuizen extra

kwaliteit van leven geven. Ondanks de grote inzet van de leiding en medisch personeel in deze tehuizen. Het verzorgingsniveau ligt vele jaren achter in vergelijking met Nederland en extra levenskwaliteit niet kan worden gegeven door gebrek aan middelen en kennis.


Alle zintuigen moeten bij de snoezelruimte aangesproken worden:

Dus licht, geluid, smaak, reuk en voelen

De materialen moeten dusdanig zijn dat de gebruikers zich veilig voelen en zich niet kunnen verwonden.


Voor de inrichting van de Snoezelruimte moet eerst de functionaliteit van de ruimte bepaald worden:

Deze kan in 3 niveaus weergegeven worden te weten:

1. Een rustgevende ruimte voor ontspanning doeleinden

2. Een actieve ruimte om actie en reactie te stimuleren

3. Een interactieve gecontroleerde ruimte om zelfbeheersing en-controle te stimuleren


Er is in eerste aanleg gekozen voor een rustgevende voor ontspanning doeleinden. Daar volgens ons de meeste behoefte aan is en in latere stadia kan nagedacht worden over uitbreiding van functionaliteiten. In eerste instantie wordt gekeken of de materialen in Armenië gemaakt kunnen worden, als dit niet mogelijk is moeten materialen geïmporteerd worden uit de Europese unie.


In onze missie staat dat wij ons richten op jonge mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking willen ondersteunen. Doordat

sprake is van een tehuis willen wij geen uitzondering maken, dus voor alle bewoners van dit tehuis moet de snoezelruimte toegankelijk zijn en indien mogelijk mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking uit de omgeving. Ook het medische kinderdagverblijf, wat verbonden is met het tehuis, behoort tot de doelgroep.


De totale populatie van het tehuis is ongeveer 250 kinderen. Een deel van deze kinderen heeft de aandoening EMB.

€ 250

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.