Educatie   

Aangemaakt door :

Stichting Students Moving Forward

Locatie:

Amsterdam, Nederland

Biedt jongeren een kans, help Student Moving Forward op weg!

Rachel en Eurdice, de oprichters van Students Moving Forward, zijn opgegroeid in Amsterdam Zuidoost en herkennen zichzelf nog iedere dag in de jongeren die er wonen: "Onze ambitie is om die jongeren de kansen te geven die wij zelf hebben gemist toen wij opgroeiden."


Onze visie is dan ook:

"Wij streven naar een toekomst waarin iedere jongere zich volledig kan ontplooien tot een veerkrachtige, zelfverzekerde en assertieve volwassene, ongeacht achtergrond, het opleidingsniveau van de ouders of hun financiële middelen." Deze visie wordt met de volgende missie ondersteund: "Students Moving Forward wil een baken zijn voor jongeren, opdat zij kunnen groeien en hun potentieel leren benutten om zich een plek te verwerven in de samenleving." Onze visie en missie brengen wij in de praktijk door middel van een aanbod van trainingen en coaching speciaal voor jongeren tussen 15 en 27 jaar.


Budget verdeling

Op dit moment zijn wij voornamelijk afhankelijk van donaties van fondsen en particulieren. Ons doel voor de middellange termijn is stapsgewijs te gaan naar financiële zelfstandigheid. Totdat wij volledig zelfstandig kunnen opereren zijn wij voor het halen van onze doelen afhankelijk van jouw hulp. De gelden die wij van de donaties ontvangen besteden wij volledig aan de professionals die tegen een gereduceerd tarief bijdragen aan de trainingsprogramma's en de faciliteiten die wij inhuren en inkopen voor de trainingen.


ANBI-status

De stichting heeft de ANBI-status. 


Jouw hulp is cruciaal. Help mee om jongeren te steunen die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling om nu en later van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor de maatschappij


Fijn dat je ons wilt steunen!

Wij waarderen iedere gift, laat dan ook uw e-mailadres achter, zodat wij u persoonlijk kunnen bedanken.

Onze email is [email protected]

€ 400
164 dag(en)

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.