Vrijwilligerswerk   

Aangemaakt door :

School's cool Nederland

Locatie:

Netherlands, Netherlands

School's cool zorgt voor een goede match tussen scholieren en mentoren.

De mentoren geven op vrijwillige basis extra steun aan scholieren tijdens hun schoolcarrière, bijvoorbeeld bij de overgang van het basis- naar voortgezet onderwijs.


Betere leerresultaten

De mentoren komen één keer per week maximaal anderhalf uur bij de leerling thuis. Zij zorgen ervoor dat de leerling door individuele coaching zijn schoolcarrière goed doorloopt en daardoor meer kans heeft op betere leerresultaten.


Grote waarde

De mentor kijkt niet alleen mee in de agenda naar het huiswerk en de planning daarvan, maar ziet er ook op toe dat de leerling een goede werkplek in huis heeft, bespreekt de mogelijkheden van vrijetijdsbesteding en houdt de sociaal-emotionele toestand van de leerling in de gaten. Er groeit een vertrouwensband tussen de mentor en de leerling die van grote waarde is voor beide partijen.


Optimale ondersteuning

De mentor heeft ook contact met school en diens aanwezigheid bij mentorgesprekken wordt gezien als een zeer welkome aanvulling in de kind-ouder-school-driehoek. De mentor ziet immers weer een andere kant van het leergedrag bij de leerling dan de ouder of de school. Zo vullen alle partijen elkaar aan en kan de leerling zo optimaal mogelijk geholpen en gesteund worden.


Voor veel leerlingen betekent een thuismentor van School's cool hét verschil tussen doubleren of uitvallen, of een diploma.


School's cool heeft inmiddels 30 vestigingen in Nederland. Het liefst zouden we iedere leerling die dat nodig heeft de begeleiding van een vrijwillige thuismentor willen bieden en over het héle land verspreid ons mooie en succesvolle thuismentorproject kunnen aanbieden.

m nieuwe vestigingen te openen is geld nodig. Omdat wij een vrijwilligersorganisatie zijn, zijn wij afhankelijk van subsidies en giften.

Wij kunnen deze leerlingen alleen maar helpen met uw steun!


Ieder donatie is welkom!

Voor € 1.500,= per jaar wordt het verschil al gemaakt voor een leerling. Iedere donatie, hoe klein dan ook, is van harte welkom.

Zeker ook in deze coronatijd, waarin een zwaar beroep op de zelfstandigheid van leerlingen wordt gedaan, is de ondersteuning door een thuismentor essentieel.


Helpt u mee? Uw bijdrage is heel belangrijk om te kunnen helpen en zeer waardevol voor alle leerlingen die de steun van een thuismentor kunnen gebruiken!


Dank u wel!


Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.