Educatie   

Aangemaakt door :

WereldKidz Het

Locatie:

Amerongen, Nederland

De school “Het Sterrenbos” valt onder de stichting WereldKidz. Het is een openbare school voor vrijeschoolonderwijs in Amerongen. De school bestaat sinds augustus 2018.We werken met het leerplan van de vrijeschool als uitgangspunt. De uiteindelijke doelen in basisleerstof zijn op onze school dezelfde als op andere scholen. Naast het aanbod in rekenen en taal bieden wij veel creatieve vakken als muziek, schilderen, tekenen, tuinbouw, boetseren en handwerken. Dit zijn geen activiteiten die af en toe eens plaatsvinden, deze zijn standaard opgenomen in het weekrooster. We werken met de “bewegende klas”, de kinderen starten de dag met een parcours om de motoriek te oefenen. 

Het werken in de moestuin, of het spelen en werken in het bos, staat ook wekelijks op ons rooster. Er zijn al tal van mooie initiatieven geweest om met elkaar de school in te richten, het een warm en uitdagend leer- karakter te geven. Op ons schoolplein hebben we een start gemaakt om ook daar een speelplein te creëren die uitdaagt om te spelen, te bewegen, te leren en te ontspannen. Nu zijn we op het punt aangekomen dat hiervoor financiële middelen nodig zijn om ook een verantwoord schoolplein neer te zetten, waar kinderen heerlijk kunnen spelen. Hiervoor hebben we een ontwerp laten maken door Paul van Eerd van buro buiten ruimte. Met het schoolplein hopen we een uitnodigende speelomgeving voor onze kinderen te bewerkstelligen, dat mooi past bij zijn omgeving en wat bijdraagt aan de biodiversiteit. Een groene speelomgeving draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen zowel bij het ontdekken hoe de wereld in elkaar zit, laat leerlingen ontspannen en biedt uitdaging om iets te doen.

Ondertussen zijn wij dankbaar voor de reeds gesponsorde bedragen en hebben wij nog €12000,- nodig om het ontwerp daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Helpt u ons het schoolplein voor onze kinderen te realiseren?!We hopen dat u ook enthousiast van dit ontwerp wordt voor ons mooie schoolplein en dat u wanneer u in de gelegenheid bent een (groen) steentje bijdraagt middels deze sponsoring, aan een fijne speelplek…. Namens alle medewerkers, ouders en leerlingen van WereldKidz Het Sterrenbos, 

hartelijk dank!


https://sterrenbos.wereldkidz.nl/

https://www.facebook.com/vrijeschoolAmerongen


Wanneer u een groter bedrag wenst te sponsoren, neem gerust contact op voor de publicatie/ reclame mogelijkheden.


Wilt u graag op een andere manier een bijdrage leveren, neem dan gerust contact op met de sponsor commissie/directie.

[email protected]

€ 6.062 van € 12.000
50.5% gefinancierd

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.