Noodhulp   

Aangemaakt door :

TuiscoTeam

Locatie:

, Filipijnen

Fondsenwerving – Funding


Hallo allemaal, Hello everybody


Deze korte video gaat over het ontwikkel programma om met name jongeren in de Filipijnen een kans voor de toekomst te geven en is in het Nederlands en Engels.

This short video is about the scholarship program to offer mainly youngsters in The Philipines a fair chance for a future and is in both Dutch and English.


Axie Infinity is een online NFT block-chain game gebaseerd op crypto currency. Door te spelen wordt SLP verdient en dit heeft een werkelijke waarde. NFT is non-fungible token en SLP is Small Love Potion.

Axie Infinity is an online NFT block-chain game based on crypto currency. By playing SLP is earned and this has a real value. NFT is non-fungible token and SLP is Small Love Potion.


De NFT's die Axies heten vechten in de arena tegen elkaar. Winnen betekent SLP verdienen. Hiervoor heb je een team van 3 axies nodig.

The NFT's called axies battle in the arena against each other. Winning means earning SLP. One needs a team of 3 axies.


Afhankelijk van de prijs van SLP, die wisselend is, kan maandelijks een inkomen verdient worden. Dit is enorm helpend voor een hoop mensen!

Depending on the price of SLP, which can differ, a monthly income can be earned. This is a big help for a lot of people.


De start investering is echter hoog en voor de meeste onbetaalbaar. Om die reden starten mensen zogenaamde scholarships op, stellen een team van axies beschikbaar en kunnen de scholars spelen en verdienen.

The initial investment however is pretty high and for most not affordable. For this reason, people start so-called scholarships, provide for a team of axies so scholars can play and earn.


De vraag naar scholarships is enorm en voor een niet-vermogende particulier is het onmogelijk alle aanvragen te accepteren. Daarom hulp gevraagd!

The demand for scholarships is huge and for a non-wealthy individual impossible to accept all applicants. That's why this call for help!


Door te steunen biedt je mensen een kans om te leven, te studeren, reparaties te doen, medische kosten te kunnen betalen en noem maar op. En het mooie is dat het onmiddelijk te zien is!

By supporting you give people a chance to live, to study, to have things repaired, to cover medical costs and so on. The beauty is that you can see it happen!


Giften aan goede doelen worden onzichtbaar, hoe goed men ook probeert inzicht te geven. Wat gebeurt er met je geld? De scholarships zijn aantoonbaar: er is dagelijks contact met de mensen!

Gifts to charities become invisible, no matter the effort to give insight. What happens really with your money? These scholarships are transparent: there is daily contact with the scholars.


Levens veranderen ten goede en er is weer toekomst!

Lives change for the better and there is a future again!


Ik ben hier ingestapt omdat ik de mogelijkheden zag en mensen wil helpen. De gelukkige gezichten van de mensen die aan de slag zijn gegaan, is het mooiste dat ik in mijn leven heb gezien!

I got into this because I saw the possibilities and want to help people. The happy faces of those that started, is the most beautiful I ever saw in my life!


Ik ben hun manager, coach en vriend geworden en er staan velen te wachten. Daarom wil ik met het oprichten van een stichting dit groter maken. Hier heb ik geld voor nodig.

I am their manager, coach and friend and more are waiting. That is why I want to raise a foundation to make this bigger. For this, I need money.


De kennis, ervaring, vaardigheden, contacten, netwerk en plannen heb ik: nu nog de financiële injectie!

The knowledge, experience, skills, contacts, network and plans is what I have: now the finanial injection.


Het is niet zomaar een gift: je wordt er bij betrokken en er is gedeeld eigenaarschap in één van de meest geweldige communities van dit moment en het groeit verder en verder. We staan pas aan het begin!

It's not just a gift you bring: you are involved and there is shared ownership in one of the most amazing communities of this moment and it grows more and more. We are only at the beginning now!


Het is nieuw, uniek en de toekomst! Stap ook in!

It is new, unique and it is the future! Join too!


Heb je interesse, neem contact op en we bespreken de mogelijkheden. Laat de kans niet liggen...

Interested, make contact and we discuss the possibilities. Don't let this chance slip by...


Contact gegevens vindt je in de beschrijving

Contact details Can be found in the description


Dank en tot snel!

Thanks and see you soon!

€ 0 van € 20.000
0% gefinancierd
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.