Vrouwenemancipatie   

Aangemaakt door :

JOHN KUMAR UNDURTHI

Locatie:

, India

Beste geliefde weldoeners,


Hartelijke groeten uit India!


Ik ben John Kumar, oprichter en voorzitter van "LOVE IN ACTION MINISTRIES" , gelegen in het landelijke dorpje Veeravaram - provincie Oost-Godavari in de staat Andhra Pradesh in Zuid-India. Met enorm veel plezier dien ik hierbij het “Free Tailoring Training Center” -project in, dat specifiek bedoeld is om de Dalit-vrouwen, die in alle aspecten van de reguliere samenleving onderdrukt en kansarm zijn, economisch te versterken. We hebben dit project opgezet om Dalit-vrouwen in staat te stellen zelfstandig te verdienen, waardoor ze zelfverzekerd en onafhankelijk worden.


Sinds 2018 runnen we dit project 'Free Tailoring Training Center', een op Dalit-gemeenschap gebaseerd initiatief, gericht op empowerment van Dalit-vrouwen, met formeel opgeleide leraren om kosteloos kleermakersvaardigheden bij te brengen en hen gratis de naaimachines te verstrekken Om in hun levensonderhoud te voorzien, worden elk jaar 100 Dalit-vrouwen getraind in kleermakerij, tot dusver hebben 300 Dalit-vrouwen naaivaardigheden geleerd. Deze 300 Dalit-vrouwen hebben dringend naaimachines nodig, waarmee ze de armoede uit de wereld kunnen helpen en hun gezin kunnen onderhouden

zonder terugkerende schulden.


Het verstrekken van een naaimachine aan de Dalit-vrouwen om hen in staat te stellen zelfvoorzienend te zijn en hun families te helpen en de Cyclus van Penury te verslaan. Als we één naaimachine aan een Dalit-familie kunnen leveren, zullen ze een extra inkomen hebben om voor hun gezin en kinderen te zorgen. Het kost slechts € 100,00 voor een naaimachine. Dit is een eenmalige steun voor deze gezinnen en dit geeft hen de mogelijkheid om INR 500,00 per dag te verdienen. Als elke vrouw een naaimachine zou krijgen, zou dat haar hele leven een blijvende zegen voor haar zijn. Door kleren te naaien, zal ze in staat zijn om haar gezin te onderhouden en haar kinderen te voeden, onderwijs te betalen en te voorzien in andere essentiële basisbehoeften in het gezin.


We hebben 300 naaimachines nodig om gratis te verspreiden onder degenen die een kleermakersopleiding hebben gevolgd om hun gezin te onderhouden. Het zal van uw kant een vriendelijk gebaar zijn om filantropisch een bijdrage te leveren aan dit project. Met uw vriendelijke hulp zullen we een kanaal kunnen zijn van Gods liefde en genade voor deze kwetsbare Dalit-vrouwen. Uw vriendelijke hulp aan dit initiatief van uwe hoogheid om in hoge mate gewaardeerd te worden en voor die vriendelijke daad zouden alle begunstigden u voor altijd en eeuwig dankbaar blijven!


€ 25 van € 30.000
0.1% gefinancierd

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.