Noodhulp   

Aangemaakt door :

Destina Kizilgoz

Locatie:

Rotterdam, Nederland

Hi Welkom!


Leuk dat je kijkt naar de donatie voor 'Samen voor Elkaar'.


Deze donatie is opgericht om mensen te helpen die het extra moeilijk hebben tijdens de corona crisis. Bepaalde benodigde producten kunnen niet worden aangeschaft door het ontbreken van financiële middelen. 'Samen voor Elkaar' verzamelt geld om de benodigde spullen aan te schaffen en te schenken aan organisaties die werken met Rotterdammers die momenteel hulp nodig hebben, in het bijzonder statushouders.


Waar zal het geld aan worden besteed? U kunt denken aan: speelgoed voor kinderen, huishoudelijke middelen en kleding.


Jongeren die een bestaan proberen op te bouwen in Rotterdam, maar toch worden tegengewerkt door de beperking aan financiële middelen willen wij graag steunen. Zo hebben wij het allemaal moeilijk met het verloop van de corona crisis, maar willen we toch samenwerken om de zwakkere te ondersteunen.


Hopelijk hebben we ook jouw steun!

€ 1.355

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.