Rotterdam Rome Cycling Tour 2017
Wij staan als een team achter sporters met een handicap, u toch ook!?
Rotterdam Rome Cycling Tour 2017
Netherlands, Netherlands
Sport
Start geldinzamelactie
€25.00 0.13%
van €20,000.00
gesloten

Deel pagina via:

De Rotterdam Rome Cycling Tour is een initiatief waarbij een team van 12 studenten onder leiding van een vierkoppige ploegleiding voor het Fonds Gehandicaptensport in zomer van Rotterdam naar Rome fietsen. Een enorme uitdaging waarbij we in twee weken ruim 2.100 km afleggen. Ons doel is zo veel mogelijk geld op te halen en maatschappelijke aandacht te genereren voor het Fonds Gehandicaptensport. 


Het Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken, het sportaanbod kwalitatief en kwantitatief te verbeteren en meer attentie te vragen voor de gehandicaptensport. Uw bijdrage aan de stichting RRCT komt ten goede aan Fonds Gehandicaptensport. 

Kijk voor meer info over de tour op onze site: www.rrct.eu

en volg ons op Facebook om de voorbereidingen en de tour in de gate te houden!