Evenement   

Aangemaakt door :

Striktly

Locatie:

Rotterdam, Nederland

De zon schijnt. Iedereen danst. Dit is vrijheid! Wat is jou dat waard? Doneer en dans. Altijd, de hele zomer in Rotterdam.

--- ENGLISH BELOW ---


Buiten dansen. Dat moet gewoon kunnen, toch?


Zo gewoon is het helaas niet. Vorig jaar heb je misschien meegekregen dat er een maximaal aantal edities op één plek mogen plaats vinden. En een gratis toegankelijk event kan niet zo 1,2,3 naar andere plekken, zonder dat iemand de kosten daarvan dekt. 


We werken aan de oplossing..


We ervaren hoeveel positieve impact buiten dansen met zich mee brengt. Een soort "pop-up ideale wereld" waar geen vooroordelen zijn, geen gedoe, geen incidenten: waar het alleen maar om met elkaar dansen draait.


Het maakt daarbij niet uit wat je achtergrond, niveau, afkomst ook is. Het maakt zelfs niet eens uit als je niet danst en gewoon zit & geniet. Daar zijn we trots op. We strijden daarom om dit te behouden en te verspreiden. 


Dus buiten dansen:


Dat moet makkelijker kunnen.
Dat moet verplaatsbaar kunnen zijn.
Dat mag vaker en op meerdere plekken.


Vind je ook niet?


Wij zijn gedreven om dat voor elkaar te krijgen. Daarom hebben we een trailer gekocht en bouwen deze om naar een "mobiel clubhuis" van Striktly. Waar shows op het podium kunnen plaats vinden, waar alle benodigde techniek en verlichting inzit en de DJ vanaf het dak de beste salsa & bachata draait. 


Waarom deze crowdfunding


Een belangrijk, maar zeer kostbaar, onderdeel van deze trailer is het uitklapbare podium. Een mechanische constructie van bijna 14 meter lang. Een deel van dit podium kan worden gebruikt als terras, hier kijk je met je drankje uit op de dansende mensen. Een ander deel van het podium is voor artiesten: zoals shows, bandjes, workshops etc.


Striktly Summer naar de next level!


Dit mechanische systeem dat constructief veilig moet zijn, met hekken en trappen, kost 15.000,- om te realiseren.


Bij een donatie wordt jouw naam gegraveerd in het podium.

  • Al vanaf 1,- voor dansers / personen
  • En vanaf 200,- voor een dansschool of bedrijfsnaam


Steun ons initiatief en draag bij aan meer buiten dansen: Roffa Libre!


Dit is een sfeerimpressie. Aan deze afbeelding kunnen geen rechten worden ontleend. 

Zie je het al voor je?


Uitnodiging

Kom en bewonder de trailer al tijdens het Striktly Shine Festival in Rotterdam Zuid, op zondag 22 september in het Afrikaanderpark. Het podium is er dan nog niet aangebouwd. We hopen dus op deze dag samen met jou te kunnen vieren dat we het doelbedrag van 15.000,- daarvoor hebben behaald!


--- ENGLISH ---


Dancing outside. That should be possible, right?


Unfortunately it is not that normal. Last year you may have noticed that a maximum number of events may take place in one place. And a free accessible event cannot go to other places like 1,2,3 without anyone covering the costs.


So we are working on a solution ..


We experience the positive impact of dancing outside. A kind of "pop-up ideal world" where there are no prejudices, no hassle, no incidents: all about dancing with each other. It does not matter what your background, level, origin etc. is. It doesn't even matter if you don't dance and just sit & enjoy. We are proud of it. We therefore fight to preserve and spread this.


So dancing outside:


Should be easier.
Must be moveable.
Should be allowed more often and in several places.


Don't you think so?


We are driven to make that happen. That is why we have purchased a trailer and are converting it into a "mobile clubhouse" from Striktly. Where shows can take place on stage, where all the necessary technology and lighting is installed and the DJ plays the best salsa & bachata from the roof.


Why this crowdfunding


An important, but very expensive, part of this trailer is the folding stage. A mechanical construction of almost 14 meters long. Part of this stage can be used as a terrace, here you can relax and enjoy the dancing crowd with a drink. From the dancefloor you can expierence a good view to the stage for shows, bands, workshops etc.


Striktly Summer to the next level!


The mechanical system, then must be constructively safe, with fences and stairs to realize 15,000, -


With a donation your name will be engraved on the podium.


  • From 1, - for dancers / people
  • And from 200,- for a dance school or company nameCan you picture it already?


€ 2.850 van € 15.000
19% gefinancierd

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.