Sport   

Aangemaakt door :

Rixt van der Horst

Locatie:

Netherlands, Netherlands

Winnen doe je niet alleen: wil jij onderdeel uitmaken van mijn fantastische avontuur naar Tokyo 2021? Lees dan gauw verder! ↓

Let’s go Tokyo!


You can find the English version further downPassie

De paardensport is van kleins af aan mijn grote passie. Wat begon als therapie groeide uit tot topsport. De afgelopen jaren zijn al zeer succesvol geweest voor mij en mijn begeleidingsteam. Vijfvoudig wereldkampioen, drievoudig Europees kampioen én drievoudig medaillewinnares op de Spelen in Rio. Het komende jaar staan alle pijlen gericht op de Paralympische Spelen in Tokio. Met het paard Findsley N.O.P. behoor ik tot de absolute top van Nederland. Ons doel: gouden medailles in Tokio! Naast de topsport heb ik als doel om mensen (met én zonder beperking) te inspireren alles uit het leven te halen en in beweging te komen. Ook wil ik graag de paralympische sport in z’n algemeenheid naar een hoger plan tillen.


Financiële onzekerheid door uitstel Spelen

De Paralympische Spelen zijn een jaar uitgesteld als gevolg van de Corona-crisis. Een extra jaar geeft ons de tijd om nóg beter te worden, maar het brengt helaas ook een grotere financiële onzekerheid met zich mee. De weg naar Tokio is een investering die ik niet alleen kan opbrengen. Ik steek heel veel tijd en energie in het vinden van nieuwe partners, maar met de huidige Corona-crisis én als paralympisch topsporter is dit een zeer moeilijke opgave. Om de beste te zijn in Tokio heb ik een zorgvuldig plan uitgestippeld, waarbij mijn hele leven al jaren in het teken staat van de topsport. Dit vraagt opoffering, commitment en een hoge mate van professionaliteit, wat ik er graag voor over heb. Maar: Winnen doe je niet alleen! Word jij onderdeel van mijn avontuur in Tokio?


Doel

De kosten voor de weg naar goud in Tokio zijn hoog en zonder sponsoren niet haalbaar. Gelukkig kan ik op de steun van een aantal trouwe sponsors en suppliers rekenen, waardoor er al een groot deel van de begroting gedekt is.


De totale kosten zijn grofweg op te delen in de volgende vier posten:


Paard – Findsley N.O.P.

Vergoeding, verzekering, training, stalling, voer, supplementen, hoefsmid, tandarts, dierenarts, fysio, …

Ruiter – Rixt

Begeleiding, voeding, supplementen, sportpsycholoog, vervoer, medisch, …

Wedstrijden

Startgeld, stalling, reis- en verblijf, veterinaire keuringen, begeleiding, extra nodige producten, …

Materiaal

Onderhoud scootmobiel & vrachtwagen, kür op muziek Tokio, aanschaf benodigd materiaal, …Het doel van deze actie is om het resterende deel van de totale kosten op te halen:


€ 36.944


Wat als het lukt?

Deze crowdfunding kan ervoor zorgen dat mijn financiële onzekerheid als sporter verdwijnt, waardoor ik mij kan focussen op mijn passie. Dit zijn voor mij niet alleen het neerzetten van topprestaties. De paralympische sport heeft mij zoveel meer gebracht, zoals acceptatie van mijn beperkingen, persoonlijke & fysieke groei en héél veel plezier. Deze ervaring gun ik iedereen! Daarom hoop ik ook meer bekendheid en draagvlak te creëren voor de paralympische (dressuur)sport.


Het mooie van crowdfunding is dat iedereen zijn/haar steentje (groot of klein) kan bijdragen. Het zou toch fantastisch zijn als we er samen voor zorgen om straks op het hoogste podium te kunnen staan en met z’n allen die gouden medaille winnen?! Want winnen doe je niet alleen! Wil jij onderdeel zijn van dit fantastische avontuur?

Doneer en deel! >>>


Volg alles via mijn socialmediakanalen: Instagram & Facebook.


Bedankt voor het lezen van mijn verhaal en ik waardeer al jullie hulp enorm. Let’s go Tokyo!


Lieve groeten,

Rixt van der Horstps: Om jullie te bedanken, hebben we een aantal tegenprestaties klaarstaan! https://rixtvanderhorst.com/tegenprestaties/Foto: Eefje van Griensven

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foto: Eefje van Griensven – Marinus (VGGO)

Let’s go Tokyo!


Together we win: do you want to be part of my adventure towards Tokyo 2021?
Keep reading!


Passion

From a young age, I’ve had a passion for the equestrian sport. What originated as therapy is now a full time sports career. The past years have been very successful for me and my team. Five-time World champion, three-time European champion and triple medalist at the Games in Rio. In the next year, all arrows are focused on the Paralympic Games in Tokyo. With the horse Findsley N.O.P. I belong to the best dressage riders of The Netherlands. Our goal: gold medals in Tokyo! In addition to sport, I also aim to inspire people (with and without disabilities) to get the most out of life. In addition, I want the Paralympic sports to gain publicity and popularity.


Financial uncertainties due to postponed Paralympics

The Paralympic Games have been postponed for one year due to the Corona crisis. An extra year gives us time to become even better, but unfortunately it also entails great financial uncertainty. The Road to Tokyo is an investment that I cannot afford all by myself. I am putting a lot of time and energy in finding new partners and sponsors, but the current Corona pandemic and being a Paralympic athlete, make it is tough challenge. In order to be the best in Tokyo, I have have outlined a detailed plan, in which I dedicate my life to the sport. This requires sacrifice and a high degree of professionalism, which I am happy to do. But: Together we win! Will you be part of my adventure in Tokyo?


Goal

The investments required for the Road to the golden medals in Tokyo are significant. Fortunately, I can count on the support of a number of loyal sponsors and suppliers, meaning that a large part of the costs are already covered.


The total costs can be roughly divided into the following four items:


Horse – Findsley N.O.P.

Reimbursement, insurance, training, stabling, feed, supplements, farrier, dentist, vet, physio, …

Rider – Rixt

Personal assistance, nutrition and advise, supplements, sports psychologist, transport, medical, …

Competitions

Starting fee, stabling, travel and accommodation, veterinary examinations, assistance, additional products, …

Material

Maintenance scooter & truck, freestyle Tokyo, purchase of materials, …The goal of this project is to collect the remaining part of the total costs:


€ 36.944


What if we succeed?

This crowdfunding project can resolve my financial challenge; allowing me to focus on my passion for the sport. For me, this is not just about achieving the highest possible sport goals and show the greatest performance. The Paralympic sport has brought me so much more, such as acceptance of my limitations, personal & physical growth and a lot of fun. I want everyone to experience this feeling! That is why I hope to create more awareness and support for the Paralympic (dressage) sport during the course of this project.


The best part of crowdfunding is that everyone can contribute (big or small). Wouldn’t it be great if we can reach the highest podium and win that gold medal together?! Do you want to be part of this fantastic adventure? Donate and share my story!


Follow everything through my social media channels: Instagram & Facebook.


Thank you for reading my story and I really appreciate all your help. Let’s go Tokyo!Kind regards,

Rixt van der Horstps: To thank you for your help, we’ve got some rewards for you! https://rixtvanderhorst.com/tegenprestaties/Photocredits: Eefje van Griensven - Marinus

€ 18.100 van € 18.025
100.4% gefinancierd
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.