Wens   

Aangemaakt door :

S. H. Liong

Locatie:

Voorschoten, Nederland

Help vluchtelingfamilie om na 6 jaar oma weer te zien

Een gezin uit Syrië met ouders, in de 40, en drie zonen toen 4 tot 8 kwam naar Nederland na een barre tocht van Syrië naar Europa. Beide ouders waren goed opgeleid en werkten professioneel. Maar ze waren gedwongen hun huis en haard te verlaten, omdat de vader in dienst van de regering moest en hij niet tegen zijn volk wilde vechten. Hiervoor zou hij de gevangenis in moeten en ze vluchtten dus naar Europa. Toen onderweg hun boot kapseisde moesten ze zwemmen voor hun leven, elke ouder met één kind en hopend dat hun oudste zoon van 8 het zou overleven. Gelukkig werden ze gered. In Nederland zijn ze geaccepteerd en uiteindelijk komen wonen. Hier werd ruim 4 jaar geleden het vierde zoontje geboren.


De grootmoeder van moederskant kon niet mee naar Europa, maar wist naar Turkije te ontkomen. Het gezin heeft de grootmoeder 6 jaar lang niet kunnen bezoeken. Onlangs hebben zij het Nederlanderschap en een paspoort gekregen. Ze kunnen nu reizen naar Turkije. Een grootmoeder die haar jongste kleinzoon nooit heeft gezien, een moeder die haar moeder al 6 jaar niet heeft gezien en een familie die eindelijk elkaar kan omarmen.


De familie kan niet betalen voor hun reis naar Turkije om met hun grootmoeder te worden herenigd. Ze moeten ongeveer 4000 euro bijeenbrengen voor hun vliegtickets. Ik ken het gezin omdat mijn schoonouders hen hebben geholpen om Nederlands te leren en de kinderen met wiskunde en andere schoolvakken. Het zijn fatsoenlijke mensen die hard willen werken voor een goede toekomst voor hun kinderen. Het breekt mijn hart om te denken dat ze hun reis naar Turkije niet kunnen betalen en daarom heb ik besloten om een campagne te starten om geld in te zamelen zodat ze hun grootmoeder weer kunnen zien.


Help refugee family reunite with grandma after 6 years

A family from Syria with parents, in their 40’s, and 3 sons, then aged 4 to 8, came to the Netherlands after a gruelling trip from Syria to Europe.  Both parents were well educated and worked professionally. However, they were forced to leave their home because the father had to work for the government, and he could not bear to fight against his people. He would have ended up in jail if he had refused and therefore, they decided to flee to Europe. They had to fight for their lives and the lives of their children when their boat capsized and they had to swim to survive, each parent with one child and hoping that their oldest son (then aged 8) would survive.  Luckily, they were rescued. In the Netherlands, they have managed to settle and make a safe home for their children.  About 4 years ago, their 4th son was born.


The maternal grandmother was left behind but managed to escape to Turkey. The family has not been able to travel to see the grandmother for 6 years. They have recently received their Dutch citizenship and passports which will allow them to travel to be reunited as a family.  A grandmother who has never seen her youngest grandson, a mother who has not seen her mother for 6 years and a family who want to be finally reunited.


The family cannot afford to pay for their trip to Turkey to be reunited with their grandmother. They need to raise about EUR 4000 for their flight tickets. I know the family because my parents-in-laws having been helping and working with them to learn Dutch and help the kids with math and other school subjects. They have shown to be decent people willing to work hard for a good future for their children. It breaks my heart to think that they will not be able to pay for their trip and I have therefore decided to start a campaign to raise money to enable them to see their grandmother again.

€ 1.480 van € 4.000
37% gefinancierd

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.