Kunst & cultuur   

Aangemaakt door :

Stichting Museum Van Marken

Locatie:

Delft, Nederland

De Stichting Museum Van Marken heeft 37 panelen uit 1900 geschonken gekregen die de basis vormden van een 'Paviljoen van Delftsche Nijverheid'. Wij willen de daarop aangebrachte, fraai beschilderde canvas doeken, restaureren.

Helpt u mee dit mogelijk te maken?


Jacob Cornelis (Jacques) van Marken (1845-1906). De eerste sociaal ondernemer van Nederland. In 1869 richtte hij de Nederlandse Gist&Spiritusfabriek NV op en in 1883 de Nederlandsche Olie Fabriek. Twee jaar later nam hij het initiatief tot de Lijm- en Gelatinefabriek. In 1891 begon hij Drukkerij Van Marken NV. Alle fabrieken tezamen noemde hij de Delftsche Nijverheid. Vooruitstrevend ondernemer die 107 op de arbeiders gerichte verbeteringen doorvoerde, zoals een ongevallenverzekering, winstdeling, bedrijfsopleidingen, scholing voor de kinderen van de arbeiders, de bouw van een fabrieksdorp (het Agnetapark), Als eerste werkgever in Nederland stelde hij een ondernemingsraad ('Kern') in, en De Fabrieksbode, het eerste bedrijfsblad in Nederland.

Agneta Wilhelmina Johanna (Agneta) Matthes (1847-1909). De vrouw van Jacques van Marken, onderneemster en oprichtster Van Markens Stichting. Droeg veel bij aan het succes van zijn bedrijven, en dreef ook zelf een onderneming: de parfumfabriek Parfumerie Maison Neuve.


Paviljoen

Van Marken heeft in 1900 een Paviljoen laten maken om o.a. de producten van zijn fabrieken te exposeren en promoten. Voor het eerst geplaatst in Deventer en volgens o.a. in Purmerend (1900), Wageningen (1901), Leeuwarden (1902), Groningen (1903), Meppel (1906) en Den Haag (1907). De doeken op de panelen zijn zeer artistiek, in art nouveau-stijl, beschilderd. Een aantal met Hollandse landschappen, anderen met ornamenten en met de namen van de 'Delftsche' producten. Onder het fabrieksmerk 'Delfia' waren dat: 'Beender meel', 'Grondnoten meel', 'Spoeling', 'Sesame meel', 'Sesame koeken', 'Grondnoten Koeken' en 'VeeKoek'.


Schenking panelen  

De Stichting Museum Van Marken heeft in 2020 een bijzondere schenking ontvangen van het echtpaar Aad en Toni Van der Meer: de 37 panelen die de basis vormden van het hierboven beschreven Paviljoen. De panelen lagen tientallen jaren in een kas bij hun huis in Sion opgeslagen. Die panelen zijn dus maar liefst 121 jaar oud! Hoe de panelen ooit in het bezit van de familie zijn gekomen wordt nog onderzocht. Er zijn 20 panelen met een productnaam, 14 panelen met een landschap en 3 panelen met koren (graan).


Conservatie en Restauratie

Om de doeken op de panelen in de toekomst te kunnen restaureren moeten ze eerst 'geconserveerd' worden: ontdaan van schimmels en andere aantasting. Doen we dat niet, dan zullen het canvas én de beschildering steeds verder desintegreren. Dat willen we natuurlijk voorkomen en vandaar de actie; “Red de Van Marken panelen!”

Daarvoor is euro 18.000,- nodig. Laten we met elkaar zorgdragen voor dit bijzonder stuk 'Delftsch Erfgoed'!

(De Stichting Museum Van Marken heeft een Culturele ANBI status. Zie website voor meer informatie)


DSM (opvolger van de Nederlandsche Gist- en Spiritus Fabriek) heeft al een bedrag beschikbaar gesteld voor de volledige restauratie van 2 panelen. De projectgroep streeft er naar om deze panelen, na restauratie en in overleg met DSM, in een geconditioneerde vitrine op een representatieve plek in Delft te plaatsen.


Stichting Museum Van Marken

In 2018 werd de Stichting Museum Van Marken opgericht. Deze stichting beoogt het 'actief aandacht besteden aan de betekenis van de bekende Delftse sociaal-ondernemer Jacques van Marken'. Het hoofddoel van de Stichting Museum Van Marken is uiteindelijk een museum.

€ 5 van € 18.000
0% gefinancierd
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.