Kinderwelzijn   

Aangemaakt door :

Praktijk Vakschool

Locatie:

Nijmegen, Netherlands

Help de stichting ''De Pratijk VakSchool" 

Als u meer informatie wil over de stichting kijk dan snel op deze website ! 

U kunt alle informatie vinden op deze pagina, er is een filmpje aanwezig en u krijg een uitstekende indruk over onze stichting.


https://www.praktijkvakschool.nl/


Stichting Praktijk Vakschool & Stichting Grondig Hergebruik

Hulzenseweg 10

6534 AN Nijmegen

06-28287627


De organisatie: 


De Praktijkvakschool is, samen met De Buitenschool, onderdeel van Stichting Grondig Hergebruik. De Praktijkvakschool is er voor praktijkleren, leren door doen. Je bent bv. actief in leerwerktrajecten om weer terug te kunnen naar school of door naar een (betaalde) werkplek. Je krijgt daar steun van een praktijkleermeester. Het is leren in de praktijk, leren door te doen, leren door (af) te kijken bij anderen of door ondersteuning met voorbeelden en visuele aanwijzingen op een van onze vele digitale borden. Je kunt ook terecht voor dagbesteding. Meedoen en meewerken kan in de werkplaatsen van de bakkerij, smederij, metaal bewerken en lassen, hout, monteren, administratie, 3 D producten, textiel, administratie en digitaal/sociale media. De werktijden bepalen we in overleg met de deelnemer en de praktijkbegeleider. Er zijn rustige en meer drukke werkplekken. Vraag het volledige activiteitenprogramma van de Praktijkvakschool. Stuur een mail naar [email protected] of een app naar 06-2828-7627. Of kom gewoon eens langs op de Hulzenseweg 10 in Nijmegen. Op De Buitenschool zorgen we ervoor dat spreken, lezen, schrijven, rekenen, omgang met computers en sociale media bij de deelnemers beter worden. Iedereen kan beter. De Buitenschool doe je er vanzelf bij als je als deelnemer van de Praktijkvakschool. Maar ook als je niet in de Praktijkvakschool aan de slag bent, kun je gewoon op de Buitenschool meedoen: jong en oud. In De Buitenschool verbeteren we je basisvaardigheden, juist als je niet zo goed of langzaam bent in leren of te vroeg van school bent gegaan. Je krijgt steun van een leskracht. Je leert individueel of in een groep van 2 of 3 deelnemers. Aanmelden. Stuur een mail naar [email protected]of een app/telefoontje naar 06-2828-7627. Of kom gewoon langs op de Hulzenseweg 10 in Nijmegen. Voor de begeleiding van deelnemers door de leermeesters en leskrachten van de Praktijkvakschool en De Buitenschool vragen wij een kostenbijdrage. Stichting Grondig Hergebruik is een organisatie zonder winstoogmerk. Doelstelling is om kwetsbare mensen in onze samenleving een nieuwe kans te geven op de arbeidsmarkt of bij deelnemen in de samenleving. Om de kosten van de organisatie te kunnen betalen, ontvangt de stichting geld uit opdrachten, uit verkopen en uit kostenbijdragen van deelnemers voor leerwerktrajecten of dagbesteding. Sociale fondsen – Kans en Rabo - hebben bijgedragen in de kosten van investeringen in de werkplaatsen zoals voor machines, gereedschappen, inrichting en lesmaterialen. De stichting is voor alle (beroeps)activiteiten erkend als leerbedrijf, waar je leert en werkt voor een vak of beroep. Grondig Hergebruik doet ook mee in het Bondgenootschap voor Laaggeletterden om een bijdrage te leveren aan verbetering van vaardigheden, die we elke dag nodig hebben. Hergebruik van afgedankte goederen en materialen is ook belangrijk. Daar maken we nieuwe producten van.
Onze doelstellingen:


De Praktijkvakschool en De Buitenschool zetten zich samen – in de eerste plaats - in voor nieuwe kansen voor kwetsbare jongeren en ouderen. Doelstelling is dat deelnemers en leerlingen meer praktische vaardigheden aanleren om – samen - verder te komen in de samenleving.

 

We bieden zelf dagbesteding en werkplekken. Via De Buitenschool bieden we meer vaardigheden als je moeite hebt met lezen, met spreken, met schrijven, bij het bankieren, met rekenen en geld, bij gebruik van computer en sociale media. Val je buiten de boot of ben je eerder buiten de boot gevallen op school of bij het vinden van een werkplek, dan kun je bij ons terecht. Zowel voor vast als tijdelijk.

 

Hergebruik van materialen en goederen – op een grondig manier - is voor ons heel belangrijk.

Als er kansen zijn, zetten we ons voor betaald werk voor de deelnemers of voor het afmaken van een opleiding. Daarvoor hebben we goede contacten met andere werkgevers, bedrijven en onderwijs/opleidingen.

                                                                                                   © 2019 PraktijkvakschoolRed onze prachtige stichting door een kleine donatie te doen zodat wij kunnen blijven doorgaan met het helpen van de jeugd
€ 85 van € 10.000
0.9% gefinancierd
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.