Maatschappij   

Aangemaakt door :

Pétanque Union Bois le Duc

Locatie:

's-Hertogenbosch, Nederland

Pétanque Union Bois le Duc wil, samen met jou, de strijd tegen vereenzaming (onder met name ouderen) aangaan en daarnaast de inclusiviteit van de Bossche maatschappij vergroten. Dit willen we doen door het aanbieden van jeu de boules, een van oorsprong Franse balsport. Deze sport, officieel 'pétanque' geheten, kan worden gespeeld door jong en oud. Iedereen kan zich bij ons aansluiten ongeacht sociale status, etnische afkomst, religie en/of geaardheid. Ook financieel minderbedeelden, die toch aan sport willen doen om zo deel uit te maken van het verenigingsleven/de maatschappij, zijn van harte welkom. Jeu de boules is een relatief goedkope sport, slechts een set boules volstaat en je hoeft er bijvoorbeeld geen speciale kleding voor aan te schaffen. Ook kun je deelnemen als individu. Op clubavonden en -middagen wordt een zogenaamde ‘à la mêlée-mix’ gespeeld. Hierbij speelt iedereen met iedereen, de ‘betere’ en de ‘mindere’ spelers door elkaar. Iedereen is gelijk en niemand wordt uitgesloten.


Onze plannen

Pétanque Union Bois le Duc wil zich onderscheiden van de talloze buurtverenigingen in onze stad, waar zo af en toe wordt gespeeld op 1 of misschien 2 geclusterde jeu de boules-banen. Naast een beperkte speelcapaciteit hebben deze locaties meestal geen (sanitaire) faciliteiten. Door het bieden van structuur, - met vaste middagen en avonden waarop de vereniging is geopend -, en voldoende jeu de boules-banen, wil Pétanque Union Bois le Duc het verschil maken en de inclusiviteit borgen: dit doordat eenieder deel kan nemen wanneer het hem/haar uitkomt. Met het oog op de vraag/de behoefte naar onze laagdrempelige sport en de aangetoonde potentie hiervan, heeft Pétanque Union Bois le Duc grootse maar realistische plannen om te starten met een accommodatie bestaande uit 16 jeu de boules-banen die zijn voorzien van duurzame LED-verlichting, dit alles gelegen op het terrein van voetbalvereniging s.v. C.H.C. met wie Pétanque Union Bois le Duc de faciliteiten deelt.


Dit is waarom jouw bijdrage telt!

Dat ons initiatief nodig is blijkt wel uit de onderzoeksresultaten van het mede door Pétanque Union Bois le Duc in de zomer van 2021 georganiseerde sociaal-maatschappelijke evenement genaamd 'Bossche Boules'. Tijdens dit evenement werden in 4 wijken en gedurende 4 weken maar liefst 16 jeu de boules-toernooien georganiseerd. ‘Bossche Boules’ had als primair doel het verstevigen van de sociale cohesie en het tegengaan van eenzaamheid door middel van een laagdrempelige sport.

Het onderzoek wees eenduidig uit dat een groot deel van de deelnemers zich door deelname aan de wijktoernooien minder eenzaam voelde. Ook kwam de wens voor 'het georganiseerd samenzijn' (lees: in verenigingsverband) sterk naar voren. Niet een pleintje zonder faciliteiten ergens in de buurt maar een echte verenigingslocatie met sanitaire voorzieningen en waar men, tussen de wedstrijdjes door, gezellig kan zitten met een kopje koffie.

Tijdens 'Bossche Boules' is een uiterst illustrerend interview afgenomen met één van deelneemsters, zij zegt precies waar het om gaat: zie de bijgesloten YouTube-video.


Jij maakt het verschil!

Jouw donatie, hoe klein of groot ook, zal bijdragen aan de strijd tegen eenzaamheid. Doordat mensen elkaar ontmoeten worden nieuwe vriendschappen gesmeed en door beoefening van het jeu de boules-spel wordt op een laagdrempelige manier beweging gestimuleerd.

Help jij ons, met een donatie, dit verschil te maken ...


Ondersteun onze plannen en doneer nu!


Waaraan wordt jouw donatie besteed?

Het met deze crowdfunding-actie ingezamelde bedrag wordt besteedt aan de aanleg van de 16 jeu de boules banen met duurzame LED-verlichting op het terrein van voetbalvereniging s.v. C.H.C. De aanleg van de banen bestaat uit grond- en bestratingswerkzaamheden waarvoor uiteraard diverse grondsoorten en bestratingsmaterialen nodig zijn. De verlichting bestaat uit drie 10 meter hoge lichtmasten met LED-lampen en de hiervoor benodigde elektrawerkzaamheden.

Pétanque Union Bois le Duc wil zich, naast het sociale, ook richten op sport door het organiseren van toernooien en competities maar ook het geven van trainingen. Sport en spel ontmoeten elkaar waarbij prestatie ondergeschikt is en blijft aan het sociaal-maatschappelijke element. De accommodatie zal dan ook de gehele week door, uiteraard op vaste openingstijden, worden gebruikt.


Wie zijn wij?

Pétanque Union Bois le Duc bestaat uit 4 bestuursleden en kent op dit moment 113 tientjesleden, dit zijn mensen die zich hebben ingeschreven om volwaardig verenigingslid te worden zodra de accommodatie is gerealiseerd. Dit is slechts het spreekwoordelijke 'topje van de ijsberg', we verwachten in het 1e jaar na opening door te groeien naar zo'n 150 leden.


Het dagelijks bestuur van Pétanque Union Bois le Duc bestaat uit:


  • Antoon van Mil - Voorzitter
  • Corrie van Mil - de Looijer - Secretaris.
  • Ruud van Hintum - Penningmeester.
  • Harm Schilders - Algemeen Bestuurslid.


De bestuursleden hebben een jarenlange ervaring met bestuurswerk aangevuld met een zeer grote kennis van de sport ‘pétanque’.


Situatieschets

De 16 jeu de boules-banen zijn geprojecteerd pal naast het clubgebouw, het terras en het hoofdveld van voetbalvereniging s.v. C.H.C. Dit zie je ook op de bijgesloten overzichtstekening.


Meer informatie

Neem contact op met Voorzitter Antoon van Mil op telefoonnummer +31 6 1353 1310 of per e-mail via [email protected]. Zie ook www.puboisleduc.nl.

€ 1.666 van € 15.000
11.1% gefinancierd
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.