Maatschappij   

Aangemaakt door :

Stichting Ximena's Vlinder

Locatie:

Netherlands, Netherlands

Met projecten op scholen en evenementen streeft Stichting Ximena’s Vlinder naar het verlagen van het zelfdodingscijfer onder jongeren, wekelijks sterft er één jongeren door zelfdoding. Stichting Ximena’s Vlinder is bezig met het opzetten van een nationaal project om de weerbaarheid van jongeren te vergroten.

Help ons jonge levens te redden


Stichting Ximena'sVlinder streeft er naar om door een multidisciplinaire aanpak te komen tot een vroegtijdig onderkennen en bespreekbaar maken van neerslachtige, depressieve en mogelijk suïcidale gedachten en gevoelens bij jongeren en jong volwassenen (leeftijdsgroep 10 tot 30 jaar) en op deze manier de heersende taboesfeer te doorbreken. Dit om uiteindelijk tot een vermindering van het aantal zelfdodingen in deze groep te komen.


Campagnes in de omgeving van de jeugd en gericht op jeugd

Als het om jongeren gaat, lijkt spreken over ‘zelfdoding’ bijna vloeken in de kerk. Maar het verzwijgen van zelfdoding bij jongeren versterkt het taboegevoel. Jongeren denken allemaal dat het hebben van deze gevoelens afwijkend is, gek is. De “volwassene” kan niet omgaan met deze gedachten en gevoelens bij jeugdigen ondanks dat iedereen, ook jeugdigen, zich weleens de vraag heeft gesteld “waar leef ik voor”.


Door openheid en informatie moet de jeugd worden geleerd dat je niet “gek” bent als je deze gedachten en gevoelens hebt en dat je er over moet praten.

Op dit moment zijn er twee op jeugd gerichte projecten bij Stichting Ximena’s Vlinder beschikbaar:

  • Project “PRAAT!”
  • Vlinder op School


Meer informatie over Stichting Ximena's Vlinder vindt u op: https://ximenavlinder.nl

€ 150 van € 25.000
0.6% gefinancierd

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.