Maatschappij   

Aangemaakt door :

Stichting Plons

Locatie:

Rotterdam, Nederland

Stichting Plons werkt uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers. Voor het materiaal en andere kosten is de stichting totaal afhankelijk van giften en donaties


Gelukkig is er geen 'schip met geld' voor nodig om ons initiatief voort te zetten. Maar we kunnen de boten nu eenmaal niet tot in lengte van jaren blijven gebruiken. 


Dus is budget nodig om de boten en materiaal te kopen en onderhouden. Verder moeten we elk jaar opnieuw het liggeld, maar ook de verzekeringen betalen. En ontwikkelen we nieuwe watersportactiviteiten zoals wedstrijdzeilen voor deze kwetsbare groep mensen. 

Dat lukt allemaal alleen als we meer sponsors vinden. 


Hoe kunt u bijdragen aan dit initiatief?


Neem contact met ons op [email protected] of bel 084 003 1343


Doneren kan ook via NL88 INGB 0004 5370 66 ten name van Stichting Plons


€ 0

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.