Noodhulp   

Aangemaakt door :

Petit Prince De la Rue

Locatie:

Tanger, Marokko

Het verbeteren van de leefomstandigheden van de vele kinderen die op straat leven in Tanger. We richten ons op structurele verbetering voor diegenen die door de rest van de samenleving zijn afgewezen; Kwetsbare, jonge en gehandicapte mensen, die dagelijks worstelen met een extreem hard en moeilijk leven op straat.

”Petit Prince de La Rue" is een groep vrienden (Marokkaans, Spaans, Belgisch en Nederlands) die zich inzetten voor het verbeteren van de leefomstandigheden van de vele kinderen die op straat leven in Tanger.

We richten ons op structurele verbetering voor diegenen die door de rest van de samenleving zijn afgewezen; Kwetsbare, jonge en gehandicapte mensen, die dagelijks worstelen met een extreem hard en moeilijk leven op straat.

- - - - - - - - - - - -

”Petit Prince de La Rue" es un grupo de amigos (marroquí, español, belga y holandés) que se dedican a mejorar las condiciones de vida de los muchos niños que viven en las calles de Tánger.

Nos enfocamos en el mejoramiento estructural para aquellos que fueron rechazados por el resto de la sociedad; Personas jóvenes, vulnerables, y discapacitadas, que luchan diariamente con una vida extremadamente dura y difícil en la calle.

- - - - - - - - - - - -

”Petit Prince de La Rue” is a group of friends (Moroccan, Spanish, Belgian & Dutch) who are dedicated to improving the living conditions of the many children living on the streets in Tangier.

We focus on structural improvement for those who were rejected by the rest of society; Vulnerable, young and disabled people, who struggle daily with an extremely hard and difficult life on the street.


De doelen waar we tot nu toe voor ingezameld en uitgegeven hebben: Straatkinderen Tanger (medicijnen, doktersrekeningen, reintegratie 765€) Abla en baby Fatima (huur woning + water + elektriciteit voor 1 jaar 3.090€) Morad (operatie misvormde benen 3.350€) Ziekenhuis Tager (verwaarloosde patienten 3.270€)

€ 10.568 van € 14.500
72.9% gefinancierd

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.